Hopp direkte til innhold

Livskvalitet og opplevelse av sammenheng i livet

Sammenheng mellom ”Sense of Coherence” (Opplevelse av sammenheng, OAS) og helserelatert livskvalitet hos personer med kols.

Prosjektleder: Karen Aurmo

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2013

Varighet: 2012 - 2013.

Prosjektets tittel: “Sense of Coherence” og helserelatert livskvalitet hos personer med kols

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en progressiv sykdom som over tid reduserer helserelatert livskvalitet (HRQOL). Lungerehabilitering kan bidra til mestring av egen sykdom, bedre helse og bedre livskvalitet. Hvordan sykdommen håndteres avhenger av pasientens grunnholdninger til livet og personlige ressurser.

Hensikten med studien var å få kunnskap om lungerehabilitering gir endring i pasientenes livskvalitet, og om det er sammenheng mellom livskvaliteten og pasientenes mestring fav sykdommen.

Livskvalitet og opplevelse av sammenheng: komplekse sammenhenger

Resultatene tydet på at det er komplekse sammenhenger mellom HRQOL og opplevelse av sammenheng (OAS). Samtidig viser studien viktigheten av å kartlegge mestringsressurser, som nivå på utdanning og personens samboerstatus, for å fremme endring og øke HRQOL.

Prosjektgruppe

  • Karen Aurmo, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Kari Hvinden, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse - veileder
  • Randi Andenæs, Høgskolen i Oslo og Akershus - hovedveileder

Publisert 30.04.2014

Publikasjon

Aurmo K. Sammenheng mellom Antonovskys ”Sense of Coherence” og helserelatert livskvalitet hos personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). En longitudinell studie av pasienter med kols som har deltatt på lungerehabilitering. MSc-avhandling Høgskolen i Oslo og Akershus (2013). Les Masteravhandlingen

Aurmo K. Can pulmonary rehabilitation (PR) provide the patient’s ability to better cope COPD? – A longitudinal design. ERS Annual Congress München: poster (2014). Se posteren.