Hopp direkte til innhold

Livsstilsendringer og helse ved diabetes type 2

Forekomst av diabetes øker både i Norge og i resten av verden. Livsstilsendringer og forebygging av komplikasjoner er de to viktigste elementene i diabetesomsorgen.

Prosjektets tittel: Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom.

Prosjektleder: Kalle Alme

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2012

Selv om Røros Rehabiliteringssenter ikke har et eget tilbud til diabetikere, følger vi opp deltakere med diabetes spesielt under oppholdet. I 2009-2010 gjennomførte vi en evalueringsstudie av effekten av diabetesoppfølgingen ved Røros Rehabilitering, med støtte fra Sosial og Helsedirektoratet. 

Hovedmålet med denne studien var å se om vi kan se målbar endring på kostholdsrytme, vekt og "langtidsblodsukker" (HbA1c) på deltakere på hjerte- og lungerehabilitering med samtidig diabetes type 2, seks måneder etter rehabilitering. Er kliniske behandlingsmål oppnåelige med 4 ukers rehabiliteringsopphold? Sekundære mål var å innhente grunnlag for å kunne evaluere hvilke måleparametre vi benytter ved diabetes, og å erverve kjennskap til hvordan diabetes type 2 følges opp i deltakernes hjemmesituasjon. Dette siste anser vi som viktig for å få til stadig bedre samhandling innenfor diabetesomsorgen. 

Studien viser at enkeltdeltakere klarer å redusere vekta og langtids blodsukker (HbA1c) innen 6 måneder etter rehabilitering, og flere hadde en positiv utvikling. Studien viser ikke at endringene kan tilskrives rehabiliteringsoppholdet alene. Røros Rehabilitering arbeider nå med å forbedre definering av effektmål og målemetoder. 

Prosjektgruppe

  • Kalle Alme, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros
  • Ingrid Bendixvoll, LHL-klinikkene Røros
  • Lisbeth Gullikstad, LHL-klinikkene Røros
  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - veileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Helsedirektoratets midler til omstilling og utvikling av private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner.

Publisert 22.05.2014

Rapport

Alme K, Hilmarsen CW, Bendixvoll I, Gullikstad LR, Oldervoll L. Livsstilsendringer etter institusjonsbasert rehabilitering ved diabetes type 2 og samtidig hjerte- eller lungesykdom. (2012). Les rapporten på REKs hjemmesider