Hopp direkte til innhold

Livsstilstudien-Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og livskvalitet hos personer med risiko for hjerte- og karsykdom

Kan et kortvarig livsstilskurs påvirke kondisjon, fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet?

Prosjektleder: Hanne Aandstad

Status: Avsluttet

Varighet: 2010 - 2011

Hjerte/karsykdom (Cardiovascular disease, CVD) er en viktig årsak til tidlig død. Både CVD og type 2 diabetes kan forebygges ved å påvirke risikofaktorer som høyt blodtrykk, høy kolesterol, fedme, inaktivitet og røyking.

Prosjektet undersøker om et program som sikter på en sunnere livsstil hos pasienter som står i fare for å utvikle hjerte/karsykdom fører til bedre fysisk form, mer fysisk aktivitet og bedre helserelatert livskvalitet. Programmet inkludert et tre dagers langt aktivt kurs på LHL-klinikkene Feiring, overføring til hjemmesituasjon, og en motivasjonssamling etter 4-5 måneder.

Studien ble gjort på 19 pasienter, og viste ingen endringer i fysisk form eller aktivitet, heller ikke i livskvalitet som målt med spørreskjemaet SF36. Mulige positive effekter, og endringer i fremtidige kurs blir diskutert i oppgaven

Prosjektgruppe

  • Hanne Aandstad, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Torunn Askim, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - veileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra LHLs forskningsfond.

 

Publisert 14.05.2014

Publikasjon

Aandstad H. Livsstilstudien. Kondisjon, fysisk aktivitetsvaner og helserelatert livskvalitet hos personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom. MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2011). Masteroppgave_Hanne_Aandstad.pdf