Hopp direkte til innhold

Lunger i arbeid

Kropp, sjel og arbeidsplass - er det noen sammenheng med sykefravær hos mennesker med lungesykdom?

Prosjektleder: Jon Andsnes Berg

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2011

Mennesker med kroniske lungesykdommer står kortere i arbeid, og har større risiko for å bli arbeidsløse eller arbeidsuføre. For de to store gruppene med kroniske lungesykdommer - astma og kols - er det mange som er i arbeidsfør alder. Det er derfor viktig hva som begrenser disse menneskene i forhold til å delta i arbeidslivet, slik at man kan vite hvor tiltak best kan settes inn.

Det er tidligere gjort få studier på området arbeidsrettet lungerehabilitering. De som er gjort kan tyde på at andre faktorer enn lungefunksjon har stor betydning for om lungepasienter er i jobb eller ikke. Dette passer med vårt inntrykk etter flere års arbeid innen rehabilitering av lungesyke - vi tror at sykdommens alvorlighetsgrad ikke er det mest avgjørende for om pasientene holder seg i arbeid.

I dette prosjektet kartlegger vi hvilke faktorer som har sammenheng med at pasienter med kronisk lungesykdom greier å holde seg i arbeid. I tillegg vil ønsker vi å finne ut om 4 ukers arbeidsrettet lungerehabilitering kan virke gunstig på disse faktorene.

Prosjektgruppe

  • Jon Andsnes Berg, lege, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Bjørn Hilt, professor, Instituttgruppe for kreft og pasientnær forskning, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - veileder

Underprosjekter

Prosjektet er registrert følgende steder:

  • Regional etisk komité (REK): S-08627b 2008/16747
  • Clinical trials: NCT01118104