Hopp direkte til innhold

Motivasjonsdagboka

Kan mål- og motivasjonsarbeid rettet mot pasienter i lungerehabilitering gi kort- og langtidseffekter av rehabiliteringen?

Prosjektleder: Erik Elseth

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2010

Lungerehabilitering har god virkning på fysisk form, mestringsfølelse og livskvalitet på kort sikt. Dessverre er det mye som tyder på at effektene avtar nokså raskt i tiden etter rehabilitering. Noen studier tyder på at oppfølging av ulike slag kan øke varigheten av rehabiliteringseffekten.

Et enkelt oppfølgingstiltak - motivasjonsdagboka

Prosjektet prøvet ut et enkelt oppfølgingstiltak - en mål- og motivasjonsdagbok som pasientene kan bruke under og etter oppholdet ved klinikken. Dagboken blir igangsatt av fagpersoner ved klinikken i løpet av de første dagene av pasientens opphold, med fokus på pasientens mål under oppholdet og hjemme. Dagboken blir i så måte pasientens egen ”epikrise” og arbeidsdokument både under og etter oppholdet her. Pasientene vil bli fulgt opp på eget arbeid og endringsprosess gjennom svar på spørreskjemaer ved innkomst, utreise og etter 6 måneder

Prosjektgruppe

  • Erik Elseth, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Ketil Melås, LHL-klinikkene Glittre
  • Einar Haave, LHL-klinikkene Glittre - veileder

Registrering av prosjektet

  • Extrastiftelsen: 2008/3/0141
  • Regional etisk komité: S-09183a

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering.

Publisert 04.04.2014

Rapport

Haave E, Elseth E, Melås K. Mål- og motivasjonsdagbok i lungerehabilitering. Rapport Extrastiftelsen (2010). Les rapporten.