Hopp direkte til innhold

Muskel-skjelettplager og arbeidsliv

Det er av stor betydning for både den enkelte arbeidstaker, og for arbeidsgiver og samfunn at vi kan øke kunnskaper om sammenhengen mellom arbeidslivet og plager i muskler og skjelett, og på den måten kan bidra til at flere kan delta aktivt i yrkeslivet.

Prosjektleder: Bodil Brenne (NTNU)

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2012

Hvilke opplevelser og eventuelle kjennetegn eller forhold er det som bidrar til at personer med plager i muskler og ledd har kommet tilbake og kan fortsette i jobb etter sykmelding? Og er det mulig å se noen fellestrekk?

Studien gjennomføres i Midt Norge i løpet av 2009/2010. Personer med muskel og skjelettplager som har vært langtidssykemeldt, har deltatt i arbeidsrettet rehabilitering i perioden 2004 – 2008 og som er tilbake i arbeidslivet igjen, intervjues om blant annet om temaer knyttet til arbeidsliv, om forholdet mellom plager i muskler og skjelett og arbeidsliv, og om andre forhold som den enkelte informant mener er av betydning.

Prosjektet planlegges avsluttet høsten 2010. Funnene fra studien vil publiseres i en masteroppgave knyttet til Masterstudiet i Helsevitenskap ved NTNU. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning. Norsk Samfunnsvitenskapelige datatjeneste AS (NSD), og godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt Norge (REK)

Røros Rehabilitering bidrar med utsending av forespørsel om deltakelse til aktuelle personer som har vært deltakere på arbeidsrettet rehabilitering/raskere tilbake i perioden 2004-2008

Prosjektgruppe

  • Bodil Brenne, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - prosjektleder
  • John-Arne Skolbekken, Norges teknisk-vitenskapelige universitet - hovedveileder
  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros - kontaktperson i LHL-klinikkene

Publisert 07.05.2014

Publikasjon

Brenne, BA. Support, will, and identity. Working life and musculoskeletal pain. MSc-avhandling Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (2012).