Hopp direkte til innhold

NO og oksygenering av arterieblod

Kan nitrogenoksyd benyttes i behandlingen av pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom?

Prosjektleder: Morten Melsom

Status: Avsluttet

Varighet: 2002 - 2003

Varighet: 2002 - 2003.

Pasienter med langtkommen KOLS får etterhvert lite oksygen i arterieblodet; dette kan i noen grad skyldes misforhold mellom ventilasjon og sirkulasjon i enkelte lungeavsnitt. Det finnes holdepunkter for at gassen nitrogen monoksyd (NO) kan bedre oksygeneringen av arterieblodet ved å omdirigere blodstrømmen til godt ventilerte lungeavsnitt. I dette prosjektet fant vi ikke holdepunkter for at fysiologiske konsentrasjoner av NO har noen effekt på oksygeneringen av blodet.

Prosjektgruppe

  • Morten Melsom, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Torun Flatebø, LHL-klinikkene Glittre
  • Gunnar Nicolaysen, Universitetet i Oslo - veileder

Registrering av prosjektet

  • Regional etisk komité: 183-02057
  • Statens legemiddelverk: 02-02259

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra AstraZeneca og LHLs forskningsfond.

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Melsom M, Flatebø T, Nicolaysen G. Low concentrations of inhaled nitric oxide does not improve oxygenation in patients with very severe chronic obstructive pulmonary disease. Acta Anaesthetica Scandinavica 51: 559 - 564 (2007) Pubmed: 17430316.

Melsom M, Flatebø T, Nicolaysen G. Inhaled nitric oxide (iNO) does not improve oxygenation in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease (COPD). American Thoracic Society Annual Congress San Fransisco, USA (2004).

Melsom M, Flatebø T, Nicolaysen G. Inhaled nitric oxide (iNO) does not improve oxygenation in patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Nordisk Fysiologisk forening og de Nordiske Farmakologiske Foreninger, årskongress Odense, Denmark (2003).