Hopp direkte til innhold

Norstent-studien

LHL-klinikkene Feiring deltar i en landsomfattende randomisert studie som skal sammenligne overlevelsen ved bruk av medikamentfrigjørende stenter mot rene metallstenter

Prosjektleder: Kaare Bønaa, Universitetet i Tromsø

Status: Avsluttet

Målet med prosjektet er å finne ut hvilken behandling som fungerer best når trange kransarterier inn til hjertet skal blokkes ut

Studien har nå avsluttet inklusjonsfasen. Til sammen 9011 pasienter er inkludert, over 1200 av disse ble inkludert ved Feiring

Ansvarlig ved LHL-klinikkene: Overlege Yngvar Myreng

Lenke til prosjektsiden ved Universitetet i Tromsø