Hopp direkte til innhold

En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Pårørende rammes også av sykdommen, men er en lite prioritert gruppe i helsevesenet. Prosjektet prøver ut et tilbud til pårørende til kols-pasienter.

Prosjektleder: Hilde Næss

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2009

Det å leve med en kronisk lungesykdom rammer også de pårørende. Familier med omsorgtrengende medlemmer kan oppleve store belastninger og pårørende blir ofte utslitt. Selv om opplæring av pasienter og pårørende er en av de fire hovedoppgavene til et sykehus, er pårørende til lungesyke med kols ikke prioritert i opplæringssammenheng. De pårørende har ofte spørsmål og tanker som de ikke ønsker å belaste de lungesyke med, men sykehuset har ikke rutiner for oppfølging av pårørende. Isteden for å bli møtt i denne situasjonen, opplever mange at de bare kastes inn i den krevende hverdagen. Derfor er det viktig at pårørende også har et tilbud.

Utprøving av tilbud til de pårørende

Dette prosjektet ønsker å sette fokus på denne pårørendegruppen ved å tilby opplæring knyttet til ulike aspekter rundt kols-diagnosen og det å leve med kols. Det skal i tillegg være rom for sosialt samvær med andre i samme situasjon og derved muligheter for å danne nyttige nettverk. Gjennom et slikt tilbud, håper vi at hverdagen skal bli lettere å mestre for pårørende og deres lungesyke.

Prosjektgruppe

  • Hilde Næss, sykepleier, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen.

Publisert 04.04.2014

Rapport

Næss HT. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til pasienter med kols. Sluttrapport fra prosjektet. (2010). Les rapporten