Hopp direkte til innhold

OVIP - Overvekt og individuell plan

Er individuell plan et hensiktsmessig redskap for koordinering av tjenester ved sykelig overvekt

Prosjektleder: Christina Hilmarsen

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2011

Hensikten med prosjektet er å utforske sykelig overvektiges ønsker og behov for koordinerte, sammensatte og langvarige tjenester og tilbud, og vurdere hvorvidt Individuell Plan kan være et hensiktsmessig verktøy for personer i denne gruppen. Hensikten med prosjektet er å utforske sykelig overvektiges ønsker og behov for koordinerte, sammensatte og langvarige tjenester og tilbud, og vurdere hvorvidt Individuell Plan kan være et hensiktsmessig verktøy for personer i denne gruppen.

Prosjektet er en pilotstudie, hvor 3 grupper á inntil 10 personer skal intervjues, fortrinnsvis 2 grupper uten erfaring fra rehabiliteringsinstitusjon og 1 gruppe som har erfaringer fra tilbudet ved LHL-klinikkene Røros (RRS). Man vil undersøke om det er udekkede behov blant brukerne i kommunene og/eller om tiltaket ved RRS skaper behov som det finnes eller ikke finnes dekning for.Prosjektet er en pilotstudie, hvor 3 grupper á inntil 10 personer skal intervjues, fortrinnsvis 2 grupper uten erfaring fra rehabiliteringsinstitusjon og 1 gruppe som har erfaringer fra tilbudet ved LHL-klinikkene Røros (RRS). Man vil undersøke om det er udekkede behov blant brukerne i kommunene og/eller om tiltaket ved RRS skaper behov som det finnes eller ikke finnes dekning for.

Prosjektgruppe

  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder

Registrering av prosjektet