Hopp direkte til innhold

Pasienter som skal til rehabilitering fyller ut kartleggingsskjema på nett

Å la pasienter som skal til rehabilitering fylle ut kartleggingsskjema på nett gir mer pålitelige data, samtidig som det sparer tid og penger.

Prosjektets tittel: CheckWare Elektronisk datainnsamling

Prosjektleder: Line Oldervoll

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2014

LHL-klinikkene Røros har siden 2003 innhentet selvrapporterte helseopplysninger fra alle som har blitt tilbudt opphold for å kartlegge den enkelte pasients utfordringer og behov allerede før vedkommende har kommet på oppholdet. Innsamling av data med penn og papir krever et stort apparat for håndtering og logistikk. Klinikken har inngått avtale med CheckWare AS om utvikling og bruk av et elektronisk kartleggingsverktøy. Det overordnede målet er å finne ut om elektronisk datainnsamling via internett av pasientrapporterte opplysninger er brukervennlig og gjennomførbart for de som skal delta på hjerte-, lunge-, kreft-, og arbeidsrettet rehabilitering.

I tillegg undersøkte vi nivået av og endring i mestring i alle diagnosegruppene, helserelatert livskvalitet hos hjerte- og kreftpasientene, angst og depresjon hos lungepasientene og nivået av fatigue hos kreftpasientene.

I tillegg vil vi undersøke nivået av og endring i mestring i alle diagnosegruppene, helserelatert livskvalitet hos hjerte- og kreftpasientene, angst og depresjon hos lungepasientene og nivået av fatigue hos kreftpasientene.

Skjema på nett er bedre og billigere

Vi fant at pasientene som skulle til rehabilitering gjerne brukte nettbaserte kartleggingsskjemaer. Sammenlignet med papirskjemaer ble det mer fullstendige data, og betydelig kostnadsbesparing. Pasientene bør likevel kunne velge mellom å bruke papir- eller nettbaserte skjemaer.

Prosjektgruppe

  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Harald Engan, LHL-klinikkene Røros
  • Christina Hilmarsen, LHL-klinikkene Røros
  • Sverre Sittlinger, LHL-klinikkene Røros
  • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros

Registrering av prosjektet

Publisert 15.05.2014

Publikasjon

Engan H, Hilmarsen CW, Sittlinger S, Sandmæl JA, Skanke F, Oldervoll LM. Are web-based questionnaires accepted in patients attending rehabilitation? Disability and Rehabilitation Epub ahead of print (2016) doi: 10.3109/09638288.2015.1129449 | Pubmed: 26800715.