Hopp direkte til innhold

Rask i vendinga. Samhandling med primærhelsetjenesten

Samhandling mellom fastlege og lærings- og mestringssenter, med siktemål å diagnostisere KOLS i tidlig stadium for å stimulere helsefremmende arbeid.

Prosjektleder: Eva Bjørnsborg

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2011

Varighet: 2009 - 2011.

Prosjektet med siktemål å diagnostisere kols på et tidlig stadium for å stimulere til helsefremmende arbeid. Fokus er å få tidlig diagnose hos fastlegen med påfølgende henvisning til lærings- og mestringssenter (LMS).

Prosjektet er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, LMS Aker.

Prosjektgruppe

  • Eva Bjørnsborg, Cand san, Lærings- og mestringssenteret, Aker sykehus - prosjektleder.
  • Hilde T. Næss, sykepleier, LHL-klinikkene Glittre.

Publisert 04.04.2014

Rapport

Bjørnsborg E, Næss HT. Sluttrapport for prosjektet “Rask i vendinga”. Hvordan kan vi diagnostisere KOLS i et tidlig stadium, og stimulere pasienten til helsefremmende adferd? Oslo Universitetssykehus (2012). Les og last ned rapport her.