Hopp direkte til innhold

Raskere frisk og hel igjen

Fokus på pasienter med alvorlig infeksjon etter hjerteoperasjon.

Prosjektleder: Liv Kvaal

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2014

Årlig hjerteopereres ca. 660 pasienter ved LHL-klinikkene Feiring. En liten gruppe, ca 0,6%, blir reinnlagt med en alvorlig infeksjon i vevet rundt hjerte, kalt mediastinitt.

Den medisinske behandlingen er livreddende, men kan være fullstendig utmattende. Infeksjonen og store doser antibiotika gir ofte kvalme. Pasientene får dårlig matlyst, greier ikke å få i seg tilstrekkelig ernæring og blir svært medtatte. Samtidig vil sykdomsprosessen øke behovet for riktig ernæring. Det har hittil ikke vært forsket på pasientens livskvalitet og ernæringstilstand under oppholdet.

Gjennom et helhetlig og systematisk behandlingsforløp i tverrfaglig samarbeid mellom leger, ernæringsfysiolog, sykepleier, fysioterapeut og pasient skal pasienter med mediastinitt får økt livskvalitet, opplever en helhetlig omsorg, overvinner infeksjonen snarest mulig og dermed får kortere behandlingstid.

Dette søkes oppnådd gjennom å

  • Utvikle informasjonsbrosjyrer til pasientgruppen
  • Utarbeide diettmenyer
  • Utvikle dagbok til pasienten for å sikre økt brukermedvirkning Innføre motiverende samtale
  • Utvikle mal til bruk ved telefonoppfølging av pasienten etter utskrivning
  • Kontakte og gi informasjon ved overflytting til lokalsykehuset

Prosjektgruppe

  • Liv Kvaal, LHL-klinikkene Feiring - prosjektleder
  • Inger-Lise Bråthen LHL-klinikkene Feiring
  • Stein Erik Rynning, LHL-klinikkene Feiring

Registrering av prosjektet

Publisert 05.05.2014

Rapport

Kvaal L. Raskere frisk og hel igjen. Fokus på pasienter med alvorlig infeksjon etter hjerteoperasjon. Sluttrapport Extrastiftelsen (2014). Les rapporten

Kvaal L. Velkommen tilbake. Hva kan du som pasient gjøre hvis du har fått infeksjon etter hjerteoperasjon (Mediastinitt). Rapport Extrastiftelsen (2015). Last ned brosjyren.