Hopp direkte til innhold

Kompistrening for kreftpasienter

Treningsoppfølging for kreftpasienter i hjemkommunen.

Prosjektleder: Jon Arne Sandmæl

Status: Avsluttet

Varighet: 2013 - 2015

Varighet: 2013 - 2015.

Prosjektets tittel: Sammen for mer aktivitet.

Fysisk aktivitet er gunstig for helsen og bidrar til å gjenvinne og bedre ulike fysiske og mentale funksjoner etter en kreftdiagnose. Flere studier viser også at pasienter som er fysisk aktive etter å ha gjennomgått kreftsykdom og behandling har bedre prognose med henblikk på økt overlevelse og redusert risiko for å få nye krefttilfeller. Mange kreftpasienter er inaktive og har vanskelig for å opprettholde et tilstrekkelig aktivitetsnivå på sikt.

Trene sammen, trene regelmessig

Kreftpasienter som har vært til rehabilitering på Røros har gitt tilbakemelding om at en av nøklene for å opprettholde aktivitetsnivået på lengre sikt er å ha noe fast å gå til, og noen å trene sammen med. Prosjektet skal gi mer kunnskap om treningsoppfølging i hjemkommunen er et hensiktsmessig tiltak for kreftpasienter for å øke og opprettholde fysisk aktivitetsnivå.

Det ble benyttet eksisterende treningskontakter fra Kreftforeningens prosjekt ”Treningskompis” i Trondheimsområdet, der frivillige bistår med veiledning og hjelp til kreftpasienter til å komme i gang med fysisk aktivitet, og man sammenlignet fysisk aktivitetsnivå mellom kreftpasienter som benytter ”Treningskompis” med de som får oppfølging som vanlig (dvs. råd om opprettholdelse av fysisk aktivitet).

 Behovet for oppfølging og støtte varierer

Behovet for oppfølging varierer mye. Det er lettere å aktivisere seg selv i sommerhalvåret sammenlignet med vinterhalvåret, og pasienter som allerede har vært på et rehabiliteringsopphold kan ha kommet seg såpass  at behovet for videre oppfølging hjemme ikke er like aktuelt som det kanskje ville vært tidligere i forløpet.

Prosjektgruppe

  • Jon Arne Sandmæl, LHL-klinikkene Røros - prosjektleder
  • Line Oldervoll, LHL-klinikkene Røros - veileder

Registrering av prosjektet

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen helse og rehabilitering.