Hopp direkte til innhold

Skreddersydd røykeavvenning

Det å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å bremse utviklingen av kols. Prosjektet laget et spesielt tilbud til en gruppe som ofte har problemer med å slutte

Prosjektleder: Kari Hvinden

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2006

Røyking er hovedårsak til utvikling av kols, og røykeslutt er viktigste enkeltfaktor ved rehabilitering av mennesker med lungesykdom. Glittreklinikken har hatt et treårig tverrfaglig utviklingsprosjekt knyttet til røykeslutt (2004-2006). Mandatet var å utvikle og prøve ut et røykesluttilbud tilpasset våre pasienter, samt planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for informasjon, opplæring og veiledning av fagpersonell og øvrige ansatte.

Det er i løpet av prosjektperioden etablert en omfattende praksis som bygger på teori/forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap. Alle pasienter som kommer til klinikken får nå tilbud om veiledning individuelt og i grupper, basert på en kartlegging av den enkeltes motivasjon, resultatforventning, mestringsforventning, nikotinavhengighet og psykisk avhengighet. Det er utarbeidet et eget "Glittremateriell", samt en veileder til materiellet. Det er gjort en omfattende evaluering av prosjektet, basert på oppsatte resultatmål. Her finner du blant annet tall for røykeslutt, bevegelse i motivasjon, angivelse av hvor fornøyde pasientene er med opplegget og hva fagpersonellet mener om det tverrfaglige samarbeidet knyttet til røykeslutt.

Prosjektgruppe

  • Kari Hvinden, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Helene Haugland, LHL-klinikkene Glittre

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen og LHLs forskningsfond.

Publisert 04.04.2014

Rapport

Hvinden K, Haugland H. Utvikling og utprøving av et røykesluttilbud tilpasset mennesker med kronisk lungesykdom. Glittre intern rapport (2007). Les rapporten.