Hopp direkte til innhold

Tilpasning av CPAP til kolspasienter

CPAP er et apparat som kan hjelpe pusten hos kols-pasienter. Prosjektet innførte et mer strukturert opplegg for å tilpasse utstyr og instruere i bruken.

Prosjektleder: Jorun Helgesen

Status: Avsluttet

Varighet: 2006 - 2007

Hos noen mennesker klapper de øvre luftveiene delvis når de sover,slik at luftstrømmen til lungene blir helt eller delvis blokkert. Dette kalles med et faguttrykk obstruktiv søvnapné (OSA). OSA gir hyppige stans i åndedrettet og dårlig søvnkvalitet. Man blir gjerne trøtt dagtid, og får tendens til ufrivillige søvnepisoder. Dessuten gir OSA økt risiko for utvikling av hjerte – og karsykdom, inklusive hjerneslag.

Ventilasjonsstøtte om natten - CPAP

Problemene med søvnapné kan i noen grad avhjelpes med en såkalt CPAP-maskin, står for Continuous Positive Airway Pressure. Denne maskinen «blåser» luft inn i nesa på brukeren, noe som fører til færre pustestopp pr. time. Det å bruke slik apparatur kan imidlertid oppleves som problematisk for pasienten, og krever god tilpasning og opplæring i bruk av utstyret.

Utredning av søvn og tilpasning av CPAP

I januar 2006 startet opp et tilbud for søvnregistrering og tilpasning av CPAP for å kartlegge forutsetninger for best mulig bruk av CPAP for våre pasienter

Prosjektgruppe

  • Jorun Helgesen, Sykepleier, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Berit Grønvold, hjelpepleier, LHL-klinikkene Glittre
  • Ivar Ellingsen, dr med, LHL-klinikkene Glittre - veileder

Publisert 04.04.2014

Rapport

Helgesen J, Grønvold B. Hvordan har pasienten det etter at CPAP er tilpasset? Glittre intern rapport (2007). Les rapporten.