Hopp direkte til innhold

Tilpasset rehabilitering for yngre lungesyke

LHL-klinikkene Glittre har prøvd ut en ny modell for rehabilitering av unge lungesyke: Kortere tid på klinikken, samarbeid med hjemkommunen og oppfølging etter tre måneder.

Prosjektleder: Frederik Hansen

Status: Avsluttet

Varighet: 2011 - 2013

Varighet: 2011 - 2013.

Til tross for gode medisinske behandlingsmuligheter, finnes det mange unge lungesyke som sliter med å mestre hverdagen og som har problemer med å delta i arbeid og utdanning. Rehabilitering for unge mennesker må ha en organisering og form som er tilpasset den livsfase de er i.

Dette prosjektet vil prøve ut en rehabiliteringsmodell med grundig kartlegging av de unges egne ressurser og som gir trygghet til å teste egne grenser, men med kortere institusjonsopphold, større fokus på arbeid og utdanning, og et utvidet samarbeid med førstelinjetjenesten.

Prosjektgruppe

  • Frederik Hansen, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Morten Sand, LHL-klinikkene Glittre 
  • Ulla Pedersen, LHL-klinikkene Glittre 
  • Iren Kristiansen, LHL-klinikkene Glittre
  • Kari Hvinden, LHL-klinikkene Glittre - veileder

Ekstern finansiering

Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen, LHLs forskningsfond og Helsedirektoratet.

Publisert 04.04.2014

Publikasjoner

Hansen FB, Kristiansen I. Sette noen grenser, sprenge noen grenser. Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom. Glittre internrapport (2013). Les og last ned rapporten.