Hopp direkte til innhold

Utvikling av det tverrfaglige samarbeidet

Pasienter som samhandler med forskjellige yrkesgrupper opplever bedre nytte av samhandlingen dersom yrkesgruppene samarbeider godt seg imellom.

Prosjektleder: Tormod Allum

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2011

Pasienter som samhandler med forskjellige yrkesgrupper opplever bedre nytte av samhandlingen dersom yrkesgruppene samarbeider godt seg imellom. Erfaringsmessig byr det å jobbe med unge pasienter på utfordringer som kan sette tverrfaglig samarbeid på prøve. Det kan være konflikter innad i pasientgrupper eller konflikter mellom grupper og personalet.

Veiledning i konflikthåndtering

Prosjektet vil gjennomføre en systematisering av erfaringene i ett tverrfaglig team som særlig arbeider med yngre lungesyke. Det er etablert en veiledningsgruppe med intern veileder, som skal hjelpe til at teamet forebygger og/eller håndterer uenighet og konflikter i teamet på en profesjonell måte

Prosjektgruppe

  • Tormod Allum, fysioterapeut, LHL-klinikkene Glittre - prosjektleder
  • Ketil Melås, psykolog, LHL-klinikkene Glittre
  • Grete Elsa Olsen, sykepleier, LHL-klinikkene Glittre
  • Iren Kristiansen, sykepleier, LHL-klinikkene Glittre

Publisert 04.04.2014

Rapport

Team 2 ved Glittreklinikken. Prosjektrapport Tverrfaglig veiledning. Intern rapport (2011). Last ned og les rapporten.