Hopp direkte til innhold

Forebyggingsprosjekter finansiert med Extramidler

Telemedisin gir livskvalitet (2001)

Veiledning og undervisning for hjerte- og lungesyke og pårørende i distriktene ved hjelp av videokonferanser.

Prosjektleder: Hermod Johansen, LHL Nord

Helse og røykfrihet – sms (2002)

Guide til røykfrihet i stor skala ved sms og internett.

Prosjektleder: Bjarte Onar Birkeland, First Tracking

Arbeidsrelatert astma i Norge (2002)

Forekomst og muligheter for forebygging av arbeidsrelatert astma i Norge.

Prosjektleder: Håkon Lasse Leira, St Olavs Hospital HF

Ta meg på ordet (2002)

Kartlegge nye metoder i forebyggende helsearbeid. Hvordan nå fram til de menneskene som trenger det mest?

Prosjektleder: Trine Fløgstad Andersen, LHL

Å stumpe røyken er en bedrift (2002)

Å utvikle en strategi for røykfrihet på arbeidsplassene og å gi ansatte et tilbud om støtte til å bli røykfrie.

Prosjektleder: Jens Petter Hagen

Alt om kols på nett (2003)

Etablere internettets mest brukervennlige kols-sider samt individuelt tilpasset trykt informasjon om sykdommen.

Prosjektleder: Anna Stella Kyed, LHL

Puls og pust (2005)

Prosjektet fokuserte på å forhindre røykedebut blant unge i Kristiansand, primært 9. trinn i ungdomsskolen og utvalgte grupper av elever på...

Prosjektleder: Marte Kvernland, Folkehelserådgiver, Kristiansand kommune

Astma og kroppsøving i skolen (2005)

Prosjektet tok sikte på å øke fysisk aktivitetsnivå og mestringsgrad for ungdom med astma ved å etablere brukerbasert treningstilbud.

Prosjektleder: Mariann Sandsund

Integrert yoga (2006)

Prosjektet gikk ut på å etablere grupper med kvinnelige innvandrere og norske kvinner som skal praktisere yoga.

Prosjektleder: Nina Torgersen, leder av Helseforum for kvinner

Praktisk norsk over grytene (2006)

Prosjektet skulle samle kvinner med innvandrerbakgrunn som skulle lage mat sammen.

Prosjektleder: Berit Kvalvik, LHL Radøy

Stand-up mot røyk (2006)

Prosjektet skulle resultere i et morsomt og tankevekkende foredrag som framstiller røyking så latterlig og dumt at ingen får lyst til å røyke.

Prosjektleder: Stig Bjørnar Karlsen

Sats sunt skoleåret rundt (2006)

Prosjektet la opp rammer og program for en langsiktig satsing på folkehelsearbeid blant elevene ved Brundalen Videregående skole i Trondheim.

Prosjektleder: Mildrid Nygård og Ruth Skagseth

For unger og lunger (2006)

Prosjektet hadde som mål å etablere et nettverk for barn med kronisk lungesykdom og deres familier.

Prosjektleder: Arne Gundersen

På rett spor (2007)

Prosjektet hadde som mål å forebygge og bevisstgjøre unge skoleelever til å velge en sunn livsstil. Nesten 50 elever har vært gjennom opplegget når...

Prosjektleder: Ruth Kelley

Sjåførsjekken (2007)

372 lastebilsjåfører har gjennomgått helseundersøkelse og svart på spørsmål om arbeidstid og levevaner. Lange arbeidsdager, høyt blodtrykk og stor...

Prosjektleder: Jan Jacobsen, YTF

Hjertelig håndtrykk (2007)

Mål for prosjektet er å lære opp pårørende og andre og spre kunnskap om hjerte-lungeredning (HLR) til befolkningen i lokalsamfunnet.

Prosjektleder: Bengt Lidfors, Feiringklinikken

Barnas Trøndelag (2007)

Barnas Trøndelag skal være et nettsted der barn og foreldre/foresatte skal finne trygg og god informasjon om hva som skjer for barn.

Prosjektleder: Siri Thue Unsgård, Sør-Trøndelag fylkeskommune

KULtursti på Namdalseid (2007)

Prosjektet skal tilrettelegge en 1,5 kilometer lang tursti på Namdalseid for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

Prosjektleder: Solrun Kolstad, Norsk Landbruksrådgiving NT

Lavterskel – Livsglede (2008)

Målet for prosjektet var å lage et samlingssted ute i naturen til bruk for mennesker i alle aldre og med ulike ferdigheter.

Prosjektleder: Tordis Sjøseth, LHL Salangen

Tøffe løft (2008)

Prosjektet skulle utvikle og prøve ut en modell for helsefremmende endringer i en bedrift som produserer hydraulisk løfteutstyr.

Prosjektleder: Aslaug Lunde, LHL

Introhuset (2009)

Prosjektet var et samarbeid mellom Hadsel kommune og LHL Hadsel om å lage meningsfull aktivitet for bosatte flyktninger etter skoletid.

Prosjektleder: Hege Bjørgan / Geir Jørgensen

Bedre kosthold langs veien (2009)

Prosjektet har som mål, i samarbeid med serveringssteder langs veien, å øke den ernæringsmessige kvaliteten på maten som tilbys, særlig...

Prosjektleder: Karl Morten Skaar Nilsen

Klemetstien (2010)

Et stiprosjekt med mål å tilrettelegge for bruk av natur- og kulturlandskapet i Småsetran på Røros.

Prosjektleder: Jan Gunnar Haugen, LHL Røros

Det du ikke vet, har du vondt av (2012)

Prosjektet tar sikte på å utvikle en undervisningspakke om tuberkulose for å nå risikoutsatte grupper med informasjon.

Prosjektleder: Ingunn Nordstoga, LHL Internasjonal

Par i hjerter (2012)

Prosjektet skal utvikle en modell for gjensidig nyttig samarbeid om helsespørsmål mellom en videregående skole og en frivillig organisasjon.

Prosjektleder: Stine Lorentzen Lund

Kjennskap gjev vennskap (2012)

Prosjektet skal bidra til å integrere og involvere flyktningar i aktivitetar i Radøy kommune, skape nye møteplassar og aktivitet for dei nye ibuarane.

Prosjektleder: Berit Kvalvik, LHL Radøy

Skaidistien - stien til bedre helse (2013)

Prosjektet går ut på å anlegge trim- og tursti inn i Manndalen slik at området igjen blir tilgjengelig for trening og utforsking av naturen.

Prosjektleder: Wilmar Johnsen, LHL Kåfjord

Ut av isolasjonen (2013)

Formålet med prosjektet er å skape aktivitetstilbud som bidrar til å bryte en isolert tilværelse og fremme inkludering og mestring for utsatte...

Prosjektleder: Hildur Lund, LHL Steigen