Hopp direkte til innhold

Å stumpe røyken er en bedrift (2002)

Å utvikle en strategi for røykfrihet på arbeidsplassene og å gi ansatte et tilbud om støtte til å bli røykfrie.

Prosjektleder: Jens Petter Hagen

Status: Pågående

Varighet: 2003 - 2004

Med bakgrunn i de alvorlige skadevirkninger som følger av tobakkbruk har LHL gjennomført prosjektet ”Å stumpe røyken er en bedrift”. Gjennom å utdanne prosessledere i tilknytning til oppdrag i bedriftene, har vi kunnet utnytte kunnskapen hos erfarne prosessledere til både å utdanne nye prosessledere og å gjennomføre viktige prosjekter på røykeslutt. Kontakten med bedriftene og partene på bedriften har gitt oss god kunnskap om hvilke faktorer som spiller inn for å gjennomføre gode prosesser for å oppnå røykfrie bedrifter.

Resultat

De viktigste konklusjoner er at man har behov for gode prosessledere som kan lede grupper på bedriftene gjennom prosessene. Bedrifter er svært forskjellige, det er avgjørende å kjenne bedriftene godt for legge opp riktige strategier. Forankring i ledelse og tillitsvalgtapparat er avgjørende for suksess. Kunnskap om den faktiske situasjon og de faktiske holdninger gir alle en felles referanse som sparer mye tid og fjerner mange misforståelser.

Gjennom prosessene har vi kunnet utvikle røykesluttkurs som er bedre tilpasset bedriftenes og deltagernes behov. Både ved å legge inn fysisk aktivitet og kostholdsråd som del av kurset og ved å organisere kursene slik at de blir godt tilgjengelig for flere.

Bedrifter står ikke i kø for å starte røykfri prosesser. Innsalget var tyngre enn antatt, men kunnskap om egen situasjon gjør argumentasjonen enklere.

 

Last ned sluttrapport