Hopp direkte til innhold

Alt om kols på nett (2003)

Etablere internettets mest brukervennlige kols-sider samt individuelt tilpasset trykt informasjon om sykdommen.

Prosjektleder: Anna Stella Kyed, LHL

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2005

Bakgrunn

Helseinformasjon er en viktig del av arbeidet LHL gjør. Hovedmålet med Alt om kols på nett, var å sikre et tilbud til lett tilgjengelig informasjon om kols på nett, og i brosjyreform og dermed gi flest mulig, best mulig informasjon om kols. Vi håpet at dette ville føre til at flere gikk til lege ved kolssymptomer, og at pasienter fikk raskere behandling på grunn av økt kunnskap om kols.

Med Alt om kols på nett ønsket vi å se om det går an å bruke en nettbasert bestillingsløsning for informasjonshefter om kols. Vi ville se om en slik løsning gjorde heftene mer tilgjengelige, bestillingen enklere og produksjonen mer økonomisk da vi kunne unngå kostbar lagerplass og enkel faglig oppdatering av innholdet.

Gjennomføring

Prosjektgruppen samarbeidet med Glittreklinikken. Fagfolk ved klinikken belyste ulike sider ved kols og det å leve med kols gjennom 26 artikler som senere ble publisert på lhl.no. Dessuten kontaktet vi Allkopi, og inngikk et samarbeid om å prøve ut deres online- bestillingsløsning.

Videreføring

Med prosjektet har vi produsert 26 artikler om kols som er publisert på lhl.no. Dessuten har vi funnet en løsning for å bestille hefter over nett, der brukeren selv kan velge ut de artiklene som ønskes samlet i et hefte. Løsningen er i dag alt for kostbar, og har flere svakheter. Imidlertid ønsker LHL å arbeide videre med å gjøre hefter tilgjengelige på nett og for utskrift. Dette forankres videre i LHLs informasjonsavdeling.

LHL har i ettertid bestemt at denne måten å distribuere informasjon på ble for kostbar i forhold til nytteverdien. Stoff fra artiklene er innarbeidet i LHLs informasjon om kols på lhl.no. Der finnes også fakta-ark som kan bestilles.

 

Last ned sluttrapport