Hopp direkte til innhold

Arbeidsrelatert astma i Norge (2002)

Forekomst og muligheter for forebygging av arbeidsrelatert astma i Norge.

Prosjektleder: Håkon Lasse Leira, St Olavs Hospital HF

Status: Avsluttet

Prosjektperiode: 2003-2004

Astma er en sykdom som arter seg med anfallsvis tung pust fordi luftrørene snører seg sammen. Dersom pasientene kan holde seg unna de påvirkningene som forårsaker anfallene kan de holde seg friske. Med astmamedisin kan de være tilnærmet anfallsfrie i mange år selv om påvirkningen fortsetter. Internasjonale erfaringer tyder på at i slike tilfeller vil sykdommen likevel ha en lei tendens til å bli kronisk. I den generelle befolkningen har 15-30 prosent av astmatikerne en arbeidsrelatert lidelse. Arbeidstilsynet får meldt ca 200 tilfeller av arbeidsrelatert astma årlig; antakelig en betydelig underrapportering. Forekomst og forløp av astma blant arbeidstakere er lite kjent.

Resultater

I samarbeid med de tre fylkestrygdekontorene i Midt Norge ble det sendt ut spørreskjema til 850 personer som hadde vært sykmeldt med diagnosen astma. Det var 590 personer (72 prosent) som svarte. Av disse hadde 415 (70 prosent) arbeidsrelatert sykdom. Bare 15 prosent ble meldt til Arbeidstilsynet. Nesten 40 prosent av astmatikerne hadde skiftet arbeid på grunn av sykdommen.

Videre arbeid

Resultatene støtter opp om tidligere funn som tyder på at personer med arbeidsrelatert astma får vanlig medikamentell behandling, men at det legges liten vekt på å forhindre videre skadelig påvirkning. Sykdommen blir dermed ofte kronisk og plagene vedvarer selv etter at pasientene har måttet slutte i arbeid. Erfaringene taler dermed for at vanlig medisinsk praksis kan være skadelig for pasientene.

 

Last ned sluttrapport