Hopp direkte til innhold

Barnas Trøndelag (2007)

Barnas Trøndelag skal være et nettsted der barn og foreldre/foresatte skal finne trygg og god informasjon om hva som skjer for barn.

Prosjektleder: Siri Thue Unsgård, Sør-Trøndelag fylkeskommune

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2009.

Det skal handle om mat, kultur, kunst og tiltak for bedre levekår for barn. Skal inspirere til gode holdninger og til en aktiv hverdag for familien.

Nettsiden Barnas Trøndelag skal skape holdninger blant barn og foreldre/foresatte som gjør at barnefamilier vil foretrekke sunn mat, fysisk aktivitet og kultur og forstår betydningen av dette, for å utvikle en god helse.

Mål

Hovedmålet har vært å lage en nettside som skal inspirere barn og foreldre/foresatte til å ha en aktiv hverdag sammen. Når man begynner å se verden gjennom barns øyne så forandres den betraktelig. Små detaljer som man kanskje ikke tenkte så nøye over før man ble foreldre blir ekstra viktige. Er søndagens turløype egnet for barnevogntrillere? Hvilke museer henvender seg til barn? Hvor kan vi finne en skiløype hvor minstemann kommer til å trives like godt som de voksne?

Gjennomføring

Vi ønsket å lage en nettside med oversikt over og beskrivelser av museer, teater, dans, idrettstilbud, turforslag, festivaler og mye mer. Nettsiden har hatt en tredelt inndeling Database, Nettavis og Matsiden. Databasen inneholder en oversikt og beskrivelse av alle kulturelle institusjoner og organisasjoner som henvender seg til barn og unge i regionen. Foreldre i Trøndelag skal kunne finne kunnskap og opplevelser innenfor barnas egne interesseområder på en enkel og oversiktelig måte. Nettavisen har fokusert på dagsaktuelle tema i Trøndelag. Med fokus på barn opp til 13 år, har nettredaksjonen ukentlig formidlet nyheter beregnet på barnefamilier i Trøndelag. Matsiden inneholder fristende og barnevennlige oppskrifter med matretter som barn også selv kan være med på å lage. Prosjektet har pågått i to år, og vært et samarbeid mellom LHL, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.  

Videreføring

De to trøndelagsfylkene har ikke økonomi til videre drift av Barnas Trøndelag, men vi har et ønske om å finne andre samarbeidspartnere som kan gjøre det mulig å drifte nettstedet i framtiden.

 

Last ned sluttrapport