Hopp direkte til innhold

Bedre kosthold langs veien (2009)

Prosjektet har som mål, i samarbeid med serveringssteder langs veien, å øke den ernæringsmessige kvaliteten på maten som tilbys, særlig middagsrettene.

Prosjektleder: Karl Morten Skaar Nilsen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010.

Gjennom aktiv produktutvikling ønsker en å få fram retter som fyller kravene til statens anbefalinger. En ønsker også å øke den teoretiske kunnskapen og bedre ferdighetene knyttet til tilberedning av "sunn mat".

Resultat

Prosjektet "Bedre kosthold langs veien" setter fokus på mattilbudet til trailersjåfører og andre veifarende. Vi ønsket å finne ut om veikromaten er så usunn og fettrik som ryktene sier.

Overordnet mål for prosjektet har vært å øke den ernæringsmessige kvaliteten på maten, da særlig middagsrettene, som tilbys langs vegen og derigjennom også få en helsegevinst.

Prosjektet ble delt opp i tre faser

Analysefase: Prosjektleder gikk inn på bedriftenes kjøkken og fulgte med i tilberedningen av mat slik bedriften gjorde det. Ut fra dette blei det laget en analyse som skulle føre til endringer/forbedringer.

Aktiv fase: Her gikk prosjektleder inn i bedriften og produserte maten sammen med dem. I denne fasen påpekte jeg forbedringer som kan foretas og stimulerte til bevisste valg. Bytting til mer ernæringsriktige råvarer hørte med til denne fasen. Hvordan drive produktutvikling og hva ønsker eller forventer gjestene var også sentrale områder.

Oppfølgingsseminar: Det ble gjennomført to seminarer for de involverte ansvarlige. Et kurs i ny teknologi og bedre utnyttelse av moderne utstyr, og et seminar i spesialkost.

Den ene bedriften hadde også to kurs i hygiene.

Målene og aktivitetene er gjennomført. De deltagende bedriftene har gitt klart uttrykk for at de har tilegnet seg både gode holdninger og kompetanse ut fra prosjektet. Prosjektet har fått mye omtale i fagtidsskrifter.

Konklusjonen er at veikromaten er mye bedre enn sitt rykte!

Les reportasje om prosjektet i Horecanytt, desember 2010.

 

Last ned sluttrapport