Hopp direkte til innhold

Helse og røykfrihet – sms (2002)

Guide til røykfrihet i stor skala ved sms og internett.

Prosjektleder: Bjarte Onar Birkeland, First Tracking

Status: Avsluttet

Guide til røykfrihet i stor skala ved SMS og internett skal tilby en brukerstyrt guide for individuell røykestopp.

Prosjektet har levert en teknisk produksjonsplatform for Guide til Røykfrihet i stor skala ved SMS og Internett. Produksjonsplatformen på internett og innhold på SMS og internett ble gjort tilgjengelig og kvalitetssikret ved ressurser tilknyttet LHL. 

Dataløsningen som er valgt organiserer guiden rundt en generell anvendbar individorientert modell (www.minevalg.no). Denne modellen er generelt anvendbar for andre produkter og har ikke sidestykke i andre tilbud på markedet. 

Løsningen har vært tilgjengelig på www.minevalg.no, men er nå under avvikling grunnet manglende avtale om iverksetting.

Målsetningen med å nå målgruppen i stor skala har ikke blitt oppnådd grunnet manglende avtale om bruk.

 

Last ned sluttrapport