Hopp direkte til innhold

Hjertelig håndtrykk (2007)

Mål for prosjektet er å lære opp pårørende og andre og spre kunnskap om hjerte-lungeredning (HLR) til befolkningen i lokalsamfunnet.

Prosjektleder: Bengt Lidfors, Feiringklinikken

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2010.

Prosjektet ble gjennomført på Feiringklinikken

Mål for prosjektet var å lære opp pårørende og andre og spre kunnskap om hjerte-lungeredning (HLR) til befolkningen i lokalsamfunnet.

Bakgrunn

Årlig får 5 000 nordmenn akutt hjertestans. Det kan inntreffe og ramme hvor, når og hvem som helst. Cirka 500 personer overlever per år. Å overleve en hjertestans minsker med 10 prosent for hvert minutt. I 2006 ble nye HLR-retningslinjer innført i Norge, med fokus på hjertekompresjon og med påfølgende gode resultater.

På Feiringklinikken hadde vi en unik mulighet til å gi pårørende opplæring i HLR. Prosjektet gikk ut på å gi pårørende til våre hjertepasienter et kvalitetssikret, basalt HLR-kurs (BHLR), utformet i en spesiell 3-fase modell.

Mål

Liv skal reddes ved at pårørende lærer HLR og sprer kunnskap om HLR ut i samfunnet. Prosjektet skulle ha samfunnsnytte ved at flere liv kan reddes. Pårørende var en "ubrukt" ressurs som via prosjektet har blitt lært opp til livreddende tiltak i hjemmet og i lokalmiljøet. 70 prosent av alle hjertestanser i Norge skjer i hjemmet.

Prosjektets faser

Fase 1: Opplæring på Feiringklinikken av tre medlemmer fra HLR-gruppen.

Fase 2: Repetisjon: De pårørende fikk med seg en gratis "Mini-Anne pakke", en liten treningsdukke pluss en info-dvd, for videre trening.

Fase 3: Oppfølging, der om lag 70 nøkkelpersoner fra LHLs lokallag ble opplært til kursledere i BHLR. Målet var å spre kunnskapen videre ut til lokallagene. Det har tidligere ikke vært gjennomført lignende opplæring for medlemmer i LHLs lokallag.

Oppsummering

Målet var opprinnelig å lære opp 1 100 pårørende i løpet av to år. Dessverre fikk Feiringklinikken i denne perioden stor reduksjon i antall hjerteoperasjoner. Dermed var det langt færre pårørende som fikk tilbud om kurs. Totalt ble 19 pårørende undervist i BHLR. De har gjort en fantastisk innsats, vist meget stor entusiasme og hatt en enorm progresjon. 3-fase prosjektet har vart en unik mulighet til å spre livreddende kunnskap ut til vårt nærmiljø på en enkel og sikker måte og være med på å redde liv.

Evaluering av prosjektet har blitt utført av HLR- gruppen ved Feiringklinikken. Det har blitt sendt ut 136 spørreskjema til pårørende etter 6 måneder som analyseres fortløpende. Analysen er ikke ferdigstilt, resultat foreligger våren 2010. Prosjektet har vart i 2 år med avslutning i des.-09.

Feiringklinikken og LHL kommer ikke til å fortsette prosjektet.

 

Last ned sluttrapport