Hopp direkte til innhold

Integrert yoga (2006)

Prosjektet gikk ut på å etablere grupper med kvinnelige innvandrere og norske kvinner som skal praktisere yoga.

Prosjektleder: Nina Torgersen, leder av Helseforum for kvinner

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2008.

I disse gruppene var tanken at det skulle utvikle seg positiv kontakt som ville medføre at innvandrerkvinner lettere skulle bli integrert i samfunnet. Tanken var at det gjennom aktivitet skulle bli lettere å finne venner og knytte kontakter.

Dette prosjektet hadde to siktemål: å nå ut til innvandrerkvinner med helseinformasjon og å legge til rette for at innvandrerkvinner skulle bli brukere av LHLs Hjerte- og Lungesenter. På grunn av nedleggelse av Hjerte- og Lungesenteret, samt sykdom i prosjektledelsen, ble Helseforum for kvinner bedt om å overta prosjektet. Helseforum for Kvinner er en uavhengig organisasjon som arbeider for at kvinner skal få bedre helse og har et bredt tilbud for kvinner med variert bakgrunn.

Gjennomf��ring

Etter en brukerundersøkelse fant en ut at et rent yoga-tilbud ikke ville få god nok rekruttering, og et sammensatt tilbud med ulike aktiviteter i tillegg til yoga ble valgt. Seks grupper i uka har hatt dette tilbudet. Deltakerne ble informert om samarbeidet med LHL om disse gruppene, og det ble lagt vekt på sammenhengen mellom fysisk form og helse.

Tilbudet ble svært godt mottatt blant kvinnene. Det har vært mellom 5 og 30 deltakere, avhengig av dag og gruppe. Mer enn 20 nasjonaliteter har vært representert, alle aldre og ulik helsesituasjon, og om lag 40 prosent etnisk norske og 60 prosent kvinner med innvandrerbakgrunn.

Videreføring

Interessen for Yoga har økt i løpet av året, og Helseforum for kvinner tar sikte på å videreføre tilbudet i sin helhet. En ønsker også å fortsette samarbeidet med LHL om helseopplysningsarbeidet.

 

Last ned sluttrapport