Hopp direkte til innhold

Introhuset (2009)

Prosjektet var et samarbeid mellom Hadsel kommune og LHL Hadsel om å lage meningsfull aktivitet for bosatte flyktninger etter skoletid.

Prosjektleder: Hege Bjørgan / Geir Jørgensen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2010 - 2011.

Målet var å skape varige møteplasser for minoritets- og majoritetsbefolkning i Melbu. En kafe skulle fungere både som arbeidsplass og sosialt møtested. Her ville flyktninger få økt kunnskap om kosthold og helse, og de ville få tilbud om tilrettelagt trening.

Flyktninger ville også kunne bruke stedet til religiøse høytider og kulturtilstelninger, samtidig som en ønsket å inkludere dem i eksisterende lag og foreninger.

Prosjekt Introhuset ble etablert etter initiativ fra LHL Hadsel i 2009, og er realisert i samarbeid med Hadsel Internasjonale Forening og Integrering, Bosetting og Opplæringssenteret i Hadsel Kommune (IBOS). Prosjektet ble tildelt 385 000 kroner fra Exstrastiftelsen Helse og Rehabilitering, og er avsluttet 31.12.2011. Tettstedet Melbu i Hadsel hadde i oppstartsåret 2009, som i dag, en innvandrerbefolkning på om lag 16-17 prosent av det totale innbyggertallet.

Gjennomføring

Behovet for en møteplass på tvers av kulturer, en alternativ arena for språktrening og integrering samt ønsket om å nå ut med informasjonstiltak om sammenhengen mat/helse/trivsel resulterte i Kafè Introhuset, som åpnet i LHL-huset i desember 2009. Tilbudet er nå flyttet til Melbu Samfunnshus / Ibos hvor det er åpent med kantine/ matservering en dag i uken. Her møtes nordmenn og innvandrerbefolkning, blant annet gjennom øvelsene til det flerkulturelle damekoret Godt Blanda som øver samtidig. Dette tilbudet blir videreført etter prosjektperioden. I prosjektperioden har det vært avholdt kurs i ernæring, helse og trening og kurs i tannpleie og tannhelse i samarbeid med tannlege. Introhuset har etablert treningstimer for kvinner på det lokale treningssenteret. Prosjektet har medvirket i flerkulturelle arrangementer, arrangert egne konserter og bidratt i markeringen av verdensdagen for psykisk helse med fokus på flerkultur.

Videreføring

Det er etablert kontakt med kvinnegruppa i Hadsel Jeger og Fiskeforening som ønsker å inkludere innvandrerkvinner i sine aktiviteter. Prosjektet har også lagt vekt på helse/trivsel gjennom aktiv samfunnsdeltakelse i kulturliv og på områder utenfor idrett og fysisk trening. Det er etablert egen fadderordning for ungdommer med innvandrerbakgrunn som vil lære om konsertavvikling, lyd og lys gjennom stedets blues/rockeklubb som har egen konsertscene, og her vil det våren 2012 bli tilbudt grunnleggende musikkopplæring. Høsten 2011 begynte Introhuset arbeidet med å etablere en samtalegruppe for unge menn rundt tema kjønnsroller, sex og samliv, og dette vil bli videreført av IBOS i samarbeid med lege som har sagt seg villig til å lede samtalegruppa i 2012.

 

Last ned sluttrapport