Hopp direkte til innhold

Klemetstien (2010)

Et stiprosjekt med mål å tilrettelegge for bruk av natur- og kulturlandskapet i Småsetran på Røros.

Prosjektleder: Jan Gunnar Haugen, LHL Røros

Status: Pågående

Prosjektet skal også legge vekt på historikken i området. Navnet har Klemetstien fått etter svaksynte Klemet Aasen som daglig gikk til setra for å for å stelle dyra der. For å finne fram, vardet han opp stien med hvite kvartssteiner. Det er i hans ånd at disse stiene nå rustes opp, gjennom klopper og steinsettinger for å sikre tørre og slitesterke stier som bevarer landskapet.

Prosjektet skal utføres i samarbeid mellom LHL Røros og Røros Rehabilitering.

Prosjektperiode: 2011-2012. 

Last ned sluttrapporten her.

Resultat

En rundløype kalt Klemetstien og våtmarksområdet i tilknytning til denne stien er merket og klopplagt. Dette arbeidet ble gjennomført på dugnad av ansatte og brukere fra Røros Rehabilitering og medlemmer av LHL Røros.

Prosjektet hadde også til hensikt å tilrettelegge en gangsti som kunne benyttes som en tverrforbindelse i rundløypen "Klemetstien" slik at brukerne av stien kunne velge kort eller lang løype. Tanken var også å etablere en snarvei fra Røros Rehabiliteringssenter og ned til Moan gård.

Både stien som skulle fungere som tverrforbindelse og stien som skulle fungere som snarvei måtte skrinlegges som følge av grunneierprotester. Traseen for tverrforbindelsen går dessuten gjennom et våtmarksområde som viste seg å være nærmest ufremkommelig i regnværsperioder. Dette var også en av grunnene til at denne delen av prosjektet ble skrinlagt.

Prosjektet har vært omtalt i lokalpressen, og i etterkant er informasjon om Klemetstien distribuert på rehabiliteringssenteret, til lokallagets medlemmer og til de større bedriftene på Røros. Tilbakemeldinger tyder på at stien blir brukt, særlig er det at stien er klopplagt blitt godt mottatt av brukerne. Klemetstien inngår nå som en del av Røros Løypeforening sitt barmarkstilbud.

Prosjektet ble tildelt kroner 200 000,-, men fordi mye av arbeidet ble gjort på dugnad og fordi deler av prosjektet måtte skrinlegges, ble det bare brukt i underkant av 50 000,- kroner.

Framtidig vedlikehold av stien vil bli ivaretatt av LHL Røros i samarbeid med Røros Rehabilitering.