Hopp direkte til innhold

KULtursti på Namdalseid (2007)

Prosjektet skal tilrettelegge en 1,5 kilometer lang tursti på Namdalseid for funksjonshemmede/rullestolbrukere.

Prosjektleder: Solrun Kolstad, Norsk Landbruksrådgiving NT

Status: Pågående

Varighet: 2008 - 2009

Turstien er en del av et lengre, sammenhengende stianlegg. Tiltaket skal få flere ut i naturen og gjøre naturen tilgjengelig for dem som blir sittende isolert.

Prosjektet KULtursti ble initiert av grunneiere i Namdalseid kommune etter innspill fra enkeltpersoner i bygda. Det ble gjennomført et forprosjekt i 2006-2007 som har utarbeidet forslag til trasé, budsjett, finansierings- og framdriftsplan. Prosjektet har hatt som mål å motivere alle bygdas innbyggere til å komme seg ut i økt fysisk aktivitet. Tiltaket vil være helsefremmende og skape økt trivsel og glede.

Målgruppa er alle aldersklasser i ulik fysisk ferdighet.

Gjennomføring

KULturstien er delt i 4 deler med ulike kvaliteter, tilpasset ulike brukergrupper. Søknaden til Helse og Rehabilitering omfattet tilrettelegging for rullestolbrukere. Rullestoltraséen ligger i umiddelbar nærhet av omsorgsboliger, aldersheim, handicapboliger, kommunens tilbud til psykiatriske pasienter, samt boligfelt og barnehage. Løypa er på 1,5 km og går i variert, men slakt terreng. Store deler går i åpent kulturlandskap med god utsikt. En del går gjennom et skogsholt. Det er laget mange miljøskapende hvileplasser med høye sittebenker. Traséen vil bli utgangspunkt for mange aktiviteter. Forprosjektet avdekket et stort behov for en slik tilrettelagt løype nært sentrum. LHL Namdalseid, Mental Helse, pensjonistforeninga, handicaplaget, helsetunet, barnehagen og vel-foreninger har alle blitt overbegeistret over forslaget. Dette varnoe vi måtte få til!

Kostnaden ved å tilrettelegge deler av KULturstien for funksjonshemmede ble ganske stor. Det måtte legges toppdekke på hele løypa og vi etablerte en ny trasé gjennom skogen for å unngå de bratte bakkene. Dette krevde mye dyrt maskinarbeid. Vi søkte derfor om økonomisk støtte gjennom Stiftelsen for Helse og Rehabilitering, fikk innvilging på ca 50% av kostnadsoverslaget. Vi søkte og fikk innvilget resten fra Gjensidigefondet og regionale næringsutøvere. KULturstien for øvrig er finansiert av kulturlandskapsmidler (SMIL) fra kommunen.

Prosjektet ble gjennomført med rydding og maskinarbeid i 2008-2009, og jobbing med merking og benker i 2009.

Videreføring

Første del av KULtursti Namdalseid inkl. rullestoltraséen, ble høytidelig åpnet 8. november 2009, og vi registrerer at stien er flittig tatt i bruk. Styringsgruppa har fått mye positiv respons på tiltaket og er storfornøyd med resultatet.

 

Last ned sluttrapport