Hopp direkte til innhold

Lavterskel – Livsglede (2008)

Målet for prosjektet var å lage et samlingssted ute i naturen til bruk for mennesker i alle aldre og med ulike ferdigheter.

Prosjektleder: Tordis Sjøseth, LHL Salangen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2010. 

Resultat

Det ble anlagt en tur/trimløype som har utfordringer både til de sprekeste og for de som trenger spesiell tilrettelegging. Løypa har tilknytning både til lysløype og tursti. Det ble opparbeidet grillplass med gapahuk, bord og benker.

Stor interesse for å bruke anlegget aktualiserte behovet for et avtrede, og dette ble finansiert ved å velge en enklere type gapahuk.

Etablering av grill- og bålplass gjorde det nødvendig å ordne tilgang på vann. Det ble løst ved å kjøpe en brukt tankvogn fra forsvaret med kapasietet på 900 liter vann. Turløypa og området ble raskt tatt i bruk av skoleklasser, mottaksenter, idrettsforeningen og andre lag og enkletpersoner.

 bilde av benker og grillplass

Budsjettet for prosjektet var lite, og LHL Salangen har lagt ned en stor dugnadsinnsats.

 

Last ned sluttrapport