Hopp direkte til innhold

På rett spor (2007)

Bilde av fornøyde elever og lærere på skolekjøkkenet.
Skoleelever får introduksjon i sunt kosthold i praksis.

Prosjektet hadde som mål å forebygge og bevisstgjøre unge skoleelever til å velge en sunn livsstil. Nesten 50 elever har vært gjennom opplegget når det tre-årige prosjektet nå er avsluttet.

Prosjektleder: Ruth Kelley

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2008 - 2010.

LHL Flekkefjords utgangspunkt for "På rett spor" var bekymring for at ungdom står i fare for å utvikle livsstilssykdommer i voksen alder på grunn av usunn livsstil. Undersøkelser viser at norske ungdom ofte har et usunt kosthold og sitter mye foran TV og PC i fritida.

"På rett spor" rettet seg mot ungdomsskoleelever med mål å få dem til å ta ansvar for egen helse gjennom bevisstgjøring og et positivt fokus på sunn livssil.

Bilde av vanntrim,Fysisk aktivitet er avgjørende for en sunn livsstil.

Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført ved tre ungdomsskoler i Flekkefjord kommune, en skole hvert skoleår. Ved hver skole var det faste innslag med fysisk aktivitet og sunt kosthold. Folkehelsekoordinator i kommunen stilte opp på alle skolene, og skolene fikk også besøk av profesjonelle idrettsutøvere. LHL holdt foredrag om kronisk sykdom.

Den enkelte skole sto fritt til å tilpasse fordypning i egne undervisningsopplegg.

LHL Flekkefjord har sagt seg villig til å besøke skolene i ettertid, og laget har mottatt midler til et forprosjekt for overføring av prosjektet til fire nabokommuner.