Hopp direkte til innhold

Puls og pust (2005)

Prosjektet fokuserte på å forhindre røykedebut blant unge i Kristiansand, primært 9. trinn i ungdomsskolen og utvalgte grupper av elever på videregående skole.

Prosjektleder: Marte Kvernland, Folkehelserådgiver, Kristiansand kommune

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2006 - 2009.

Prosjektet var et samarbeid mellom Folkehelseforum i Kristiansand kommune og Sørlandets sykehus, Kristiansand. Elevene fikk i grupper besøke lungeavdelingen på sykehuset. De fikk informasjon om skader av røyking, og de fikk  møte pasienter som fortalte sin historie. Inntrykkene ble i ettertid bearbeidet i mindre grupper, sammen med lærer eller ansvarlig i prosjektet.

Bakgrunn

Vest-Agder fylke hadde i mange år ligget høyt på statistikkene som viser antall røykere. Undersøkelse pr. februar 2005 viste 14 prosent dagligrøykere på 10. trinn og 17 prosent av og til-røykere. Derfor ønsket vi å tilby elever på 9. trinn et besøk på Sørlandets sykehus, Kristiansand.
Mål

Forhindre røykedebut blant elevene på 9. trinn på ungdomsskolene i Kristiansand. Ressursgruppen for Røykfri i Kristiansand hadde satt seg som mål å få hele 95 prosent røykfrie elever på 10. trinn innen april 2007.

Prosjektgjennomføring

"Puls og pust” ble drevet som et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand kommune, Sørlandet Sykehus HF og Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke. I skoleåret 2006/2007 besøkte skoleelever på 9. trinn Sørlandet Sykehus, Hjerte og Lungeavdelingen, for informasjon om røykeskader, nikotinavhengighet og samtale med pasienter med røykerelaterte hjerte- og lungesykdommer, for å forsøke å forhindre røykedebut. Prosjektet ble gjennomført som en randomisert, kontrollert undersøkelse mellom ungdomsskoler (9.klasse) i Kristiansand 2006. Sesjonene ble ledet av leger på sykehuset.

Resultat

Røykeprosenten blant unge på ungdomsskolen gikk betydelig ned på landsbasis. I løpet av prosjektperioden hadde den spontane røykeforekomsten i 10.klasse i Kristiansand gått ned fra 13,6 prosent til 5,3 prosent dagligrøykere. På tross av denne lave forekomsten viste undersøkelsen i 9. klasse, ved skolestart, 2.8 prosent dagligrøykere i kontrollgruppen og 1 prosent dagligrøykere i gruppen som fikk sykehusundervisning. Ved skoleårets slutt var denne forskjellen økt til 7 prosent i kontrollgruppen og 2.5 prosent i gruppen som besøkte sykehuset (p<0.005).

I stedet for å fortsette prosjektet i ungdomsskolen hvor røykeforekomsten nå var lav, søkte styringsgruppen for ”Puls og pust” våren 2008 om å endre målgruppen til videregående skole og yrkesfaglig linje, som i en egen kartleggingsundersøkelse, utført i prosjektet, har vist betydeligere høyere røykeprosent på yrkesfaglige retninger sammenlignet med allmennfaglig retning.
Den nye målgruppen for prosjektet, var elevene i 1.klasse på yrkesfaglig retning, hvor halvparten gjennomførte et besøk på Sørlandet sykehus HF i 2008. Disse sesjonene ble ledet av sykepleiere, og vi hadde nå problemer med å skaffe aktuelle pasienter til pasientintervjuene, hvilket betyr at de fleste nå så et pasientintervju på en video.

Oppsummering

Resultater fra spørreundersøkelsen før og etter sykehusbesøket er analysert, og det arbeides for å få en artikkel publisert i relevant tidsskrift. Det synes imidlertid ikke å være noen sikker effekt av dette tiltaket. Prosjektet hadde ingen mulighet til å videreføre intervensjonen på sykehuset utover prosjektperioden.
Prosjektet har med sin kartleggingsundersøkelse identifisert en viktig målgruppe for videre tobakksforebyggende arbeid.

 

Last ned sluttrapport