Hopp direkte til innhold

Sats sunt skoleåret rundt (2006)

Bilde av to elever som spiller bordtennis ute.
Nytt bordtennisbord ute var populært blant elevene.

Prosjektet la opp rammer og program for en langsiktig satsing på folkehelsearbeid blant elevene ved Brundalen Videregående skole i Trondheim.

Prosjektleder: Mildrid Nygård og Ruth Skagseth

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2010.

Frafall fra videregående skole, dårlige matvaner og lite fysisk aktivitet blant ungdom dannet bakteppet da Brundalen videregående skole i Trondheim søkte midler til "Sats sunt skoleåret rundt". Skolen hadde 1150 elever og ønsket å være tydelig med sitt folkehelsearbeid.

Gjennomføring

Innholdet i folkehelsearbeidet var hovedsakelig sunt kosthold, rus- og røykfrihet, psykisk og somatisk helse, nettverksbygging og fysisk aktivitet. Elever og ansatte ble involvert i prosjektet gjennom temadager, kampanjer og konkrete søknader fra elever, f.eks. frokost før skolestart.

Trivselstiltak ble satt i gang. Utstyr ble kjøpt inn. Informasjon via infoskjermer og prosjekt med elever ble en del av skolehverdagen. Ute ble det anlagt to sandvolleyballbaner, bordtennisbord, utemøbler og masse utstyr for uorganisert fysisk aktivitet. Det ble kjøpt elevproduserte boder for oppbevaring og utlån av dette utstyret. Vannautomater er installert, og kantina har fått salatdisk. Infoskjermer er sentralt plassert.

Bilde av elever som spiller sandvolleyball.To sandvolleyballbaner ble anlagt som en del av prosjektet.

Videreføring

Ved årsskiftet 2011-12 får Brundalen videregående skole plass i nybygde Charlottenlund videregående skole. Prosjektleder Ruth Skagseth og resten av prosjektgruppa jobber sammen med rektor for å videreføre "Sats sunt skoleåret rundt" i den nye skolen. Utstyrsbodene følger med, det planlegges aktivitetsområde ute, og det skal settes opp vannautomater. Elevene er også opptatt av videreføring, blant annet med sunn mat i kantinene og fokus på trivselsskapende aktiviteter.

 

Last ned sluttrapport