Hopp direkte til innhold

Sjåførsjekken (2007)

sykepleier Arnt-Helge Dalelv måler blodtrykket.
Sykepleier Arnt-Helge Dalelv måler blodtrykk som en del av prosjektet Sjåførsjekken.

372 lastebilsjåfører har gjennomgått helseundersøkelse og svart på spørsmål om arbeidstid og levevaner. Lange arbeidsdager, høyt blodtrykk og stor risiko for hjerte- og karsykdom er noen av funnene.

Prosjektleder: Jan Jacobsen, YTF

Status: Avsluttet

Varighet: 2008 - 2010

Prosjektet har vært et samarbeid mellom LHL og YTF (Yrkestrafikkforbundet).

Mål: Redusere risiko for helsesvikt og påfølgende ulykker på veien.

Landsomfattende undersøkelse

I årene 2008 – 2010 oppsøkte de to i prosjektet, sykepleier Arnt-Helge Dalelv fra LHL og sektoransvarlig Jan Jacobsen fra YTF, lastebilsjåfører over hele landet. Undersøkelsene ble lagt til naturlige stoppesteder for sjåførene, som veikroer, bensinstasjoner, ferger og terminaler.

Sjåførene fikk tilbud om en helsesjekk som omfattet måling av blodtrykk, blodsukker, kolesterol, spirometri og vekt, livvidde og BMI. De ble videre bedt om å svare på spørsmål om døgnrytme, kosthold, mosjon, røyking, alkoholvaner og sosiale forhold.

bilde av Jan Jacobsen fra YTF og Arnt- Helge Dalelv fra LHL med plakat sjåførsjekken Jan Jacobsen fra YTF og Arnt-Helge Dalelv fra LHL viser stolt frem plakaten for Sjåførsjekken

Slitne sjåføre med dårlig helse

Oppsummering viser at yrkessjåfører jobber mye, sover lite, trener lite, har uregelmessig kosthold, røyker og er utsatt for stress. Alt dette er faktorer som i varierende grad kan føre til høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og diabetes.

Mangler bedriftshelstjeneste

Transportbedrifter i Norge er, i følge bransjeforskriften, pålagt å være knyttet til en bedriftshelsetjeneste. Imidlertid er YTF og LHL kjent med at svært mange yrkessjåfører i virkeligheten mangler tilknytning til en slik tjeneste. Av den grunn ble prosjektet Sjåførsjekken ekstra viktig for denne yrkesgruppen.

Gjennom prosjektet fikk sjåførene mulighet til å få tatt helsesjekk og få informasjon on viktige tiltak de selv kan gjennomføre for å redusere risiko for helsesvikt. Ved alvorlige funn, ble sjåføren sterkt oppfordret til å oppsøke lege.

Noen fakta fra undersøkelsen

  • 60 prosent av sjåførene jobbet 57 timer eller mer i uka
  • Tre fjerdedeler trente mindre enn en gang i uka
  • Halvparten røyker
  • Over 40 prosent spser bare ett eller to måltider om dagen
  • 80 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom ut fra livvidden
  • Over halvparten har betydelig risiko for hjerte- og karsykdom ut fra BMI
  • Målinger av kolesterol, blodsukker og blodtrykk underbygger dette bildet

 

Last ned hele undersøkelsen

 

Last ned sluttrapport