Hopp direkte til innhold

Skaidistien - stien til bedre helse (2013)

Prosjektet går ut på å anlegge trim- og tursti inn i Manndalen slik at området igjen blir tilgjengelig for trening og utforsking av naturen.

Prosjektleder: Wilmar Johnsen, LHL Kåfjord

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2014.

Manndalen i Kåfjord har tidligere hatt spesiell verdi som rekreasjons- og turområde. Den eneste stien inn i dalen har nå blitt tilgriset og ubrukelig på grunn av storfe på beite. LHL Kåfjord ønsker sammen med skolen og andre lag og foreninger å anlegge en ny sti på andre siden av elva.