Hopp direkte til innhold

Stand-up mot røyk (2006)

Prosjektet skulle resultere i et morsomt og tankevekkende foredrag som framstiller røyking så latterlig og dumt at ingen får lyst til å røyke.

Prosjektleder: Stig Bjørnar Karlsen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 - 2008.

Det skulle både få folk til å miste lysten på å starte og å få folk motivert til å slutte. Prosjektet var rettet særlig mot skoleungdom, og prosjektleder skulle selv reise rundt på skoler og framføre dette stand-up-programmet. Tanken var at opplegget kunne spres videre til andre fylker.

Gjennomføring

Stand-up mot røyking varte ett år, i 2007 pluss sluttår. Prosjektet er et foredrag om røyking for ungdomsskoleelever. Det ble holdt til sammen 50 foredrag. Stand-up mot røyking er et morsomt og tankevekkende foredrag for ungdom. Gjennom et sterkt, tankevekkende og morsomt budskap skal ungdom skjønne hvor farlig, dumt og komisk røyking egentlig er. I foredraget veksler jeg mellom et sterkt budskap om røykens farer og et humoristisk budskap som latterliggjør røyking.

Som regel ber jeg elevene gi en tilbakemelding rett etterpå. Den er entydig. Ungdommene tar dette til seg som et viktig og godt budskap. Mange sier at de ikke visste at røyking var så farlig som jeg dokumenterer at der er. Jeg er helt overbevist om at mange av de som ellers ville blitt røykere ikke blir det etter å ha hørt dette foredraget. Hvis det er tilfellet, vil den helsemessige effekten være stor, men den kan ikke måles før om kanskje flere tiår.

Videreføring

Prosjektet videreføres nå for kortere perioder av Nordland fylke og Fylkesmannen i Nordland. Foredraget har gitt betydelig medieomtale