Hopp direkte til innhold

Ta meg på ordet (2002)

Kartlegge nye metoder i forebyggende helsearbeid. Hvordan nå fram til de menneskene som trenger det mest?

Prosjektleder: Trine Fløgstad Andersen, LHL

Status: Avsluttet

Varighet: 2003 - 2004

Bakgrunn for prosjektet er sosial ulikhet i helse. Omfanget av hjerte- karsykdommer viser store forskjeller mellom Oslos øst- og vestkant. Samme tendenser gjelder for antall dagligrøykere. Det er over 40 prosent av beboerne i Oslo indre øst som røyker daglig. Tilsvarende tall for Oslo vest er 22 prosent Vi vet at tobakksbruk er den viktigste årsaken til hjerte- og lungesykdommer, og en viktig risiko for hjerteinfarkt. Tobakksbruk er en av de risikofaktorene det er mulig å gjøre noe med for den enkelte, og som har betydelig innvirkning på helsetilstanden.

Mål og målgruppe

Prosjektets hovedmål var å komme fram til erfaringsbasert kunnskap som grunnlag for mer effektive metoder innen tobakksforebygging. Målgruppen var dagligrøykere bosatt i Oslo indre øst.

Metode

For å innhente erfaringsbasert kunnskap ble det arrangert tre erfaringskonferanser om tobakk. Totalt møtte det 55 personer på de tre dagskonferansene. Deltakerne delte sine røykeerfaringer og synspunkter om tobakksspørsmål med LHL.

Hovedinntrykk fra erfaringskonferansene/ resultater

Erfaringene som kom fram ga et inntrykk av at legene i for liten grad tar opp røyking med sine pasienter. Deltakerne ønsket forståelse, respekt og veiledning som mottakere av tobakksinformasjon. Deltakerne var kritiske til skremselspropaganda om røyking, som ledd i tobakksforebyggende arbeid. Deltakerne ønsket informasjon fra organisasjonene framfor staten.

Videre planer

Prosjektet blir videreført gjennom et nytt prosjekt ved navn ”sluttpakke”. Prosjekt ”sluttpakke” vil ta utgangspunkt i synspunktene fra erfaringskonferansene. Prosjektet vil gå ut på å igangsette tiltak for røykekutt til beboere og kommunalt ansatte i Oslo indre øst.

 

Last ned sluttrapport