Hopp direkte til innhold

Telemedisin gir livskvalitet (2001)

Veiledning og undervisning for hjerte- og lungesyke og pårørende i distriktene ved hjelp av videokonferanser.

Prosjektleder: Hermod Johansen, LHL Nord

Status: Avsluttet

Prosjektperiode: 2002 - 2004

Frivillig sektor i Norge er tradisjonelt ikke så rask til å ta opp i seg og nyttiggjøre ny teknologi. Dette gjelder også Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), med omfattende virksomhet innen informasjon, veiledning og erfaringsutveksling. Prosjektet ”Telemedisin gir livskvalitet” har sett på bruken av videokonferanser som verktøy for lettere å nå målgruppene uavhengig av bosted og mobilitet.  Videokonferanse er et samlebegrep for toveis/flerveis samtidig lyd- og bildeforbindelse, og kan benyttes til alle typer møter. Prosjektgruppen har bestått av medlemmer fra LHL, Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Revmatikerforbund (NRF), noe som var en styrke når ulike konferanseformer ble testet ut. Nasjonalt senter for Telemedisin (NsT) i Tromsø har underveis stilt opp med faglig støtte.

Resultat

Et eget konferanseprogram for ungdom med astma er utviklet i samarbeid med fagressurser på Glittreklinikken. Erfaringene avdekket at frivillige tillitsvalgte, etter først å ha blitt kjent med verktøyet, er positive til å ta i bruk videokonferanser innen brukermedvirkning, informasjons- og likemannsarbeid. Dette betyr at det er viktig å gi opplæring og brukertips for å senke brukerterskelen for å ta i bruk denne teknologien.

LHL Nord Elisabethsenteret i Tromsø har, via prosjektet, investert i videokonferanseutstyr og vil følge opp dette arbeidet gjennom markedsføring, teknisk bistand, opplæring, koordinering og gi en gunstig pris på studioleie overfor frivillige organisasjoner.  Prosjektet ”Telemedisin gir livskvalitet” har banet vei for at Elisabethsenteret kan bli et forbilde for frivillig sektor med hensikt å nå ut til hele landsdelen med lærings- og mestringstiltak.

 

Last ned sluttrapport