Hopp direkte til innhold

Tøffe løft (2008)

Prosjektet skulle utvikle og prøve ut en modell for helsefremmende endringer i en bedrift som produserer hydraulisk løfteutstyr.

Prosjektleder: Aslaug Lunde, LHL

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2009 - 2010.

Målet var at de ansatte i bedriften skulle utvikle bedre helse, trivsel og livsvaner. Det skulle de gjøre ved røykeslutt, økt fysisk aktivitet og endret kosthold.

LHL opplevde at flere bedrifter kontaktet dem for å se på mulighetene for å få bistand til å fokusere på en helsefremmende arbeidsplass. Det ble etablert en helsefremmende avdeling i LHL som blant annet hadde spesialrådgivere innen ernæring, fysisk aktivitet og helsefremmende arbeid generelt. Det var ønskelig å se på mulighetene for å utarbeide en modell som kunne brukes effektiv og strukturert til slike intervensjoner.

Servi Motion Controll AS er en høyteknologisk bedrift som fremstiller hydrauliske lifter og verktøy. Prosjektet ”Tøffe Løft” kom i gang ved at LHL ble satt i kontakt med ledelsen i Servi for å se om det var mulig å få til et samarbeid om et helsefremmende fokus på arbeidsplassen Bedriften hadde allerede fokus på dette og en vilje blant ledelsen til å gjennomføre tiltak rettet mot helse på arbeidsplassen. De ønsket å forsterke fokuset blant sine ansatte ved å knytte til seg en frivillig organisasjon. De ansatte selv skulle være med på å styre og komme med ønsker om å sette i gang tiltak relatert til helsefokus i arbeidstiden. Det ble laget en plan for samarbeidet, og det ble søkt om midler til å gjennomføre tiltak fra ExtraStiftelsen. Prosjektet ”Tøffe Løft” ble godkjent og igangsatt 1.1.2009.

Gjennomføring

I prosjektperioden ble følgende tiltak gjennomført:  røykesluttkurs, gjennomgang og forbedring av mat servert i kantinene; herunder opplæring av kantinepersonell, kostholdskurs for ansatte samt lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet. Det ble gjennomført to helseundersøkelser; en i forkant av prosjektoppstart (2008) og en etter igangsatte tiltak (2010). Resultatene av undersøkelsene viste  at de fleste ansatte hadde forbedret egen helse, og fått et økt fokus på kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt. Ved avslutningen av prosjekter meldte de ansatte i Servi at de var positive til prosjektet og det at det var fokusert på å forbedre deres helse. Flere av de ansatte hadde  i følge ledelsen gjort livsstilsendringer (i større og mindre grad) etter at prosjektet startet.

Videreføring

Dessverre førte økonomiske utfordringer både hos LHL og Servi til at det ikke var anledning til å igangsette alle planlagte aktiviteter i prosjektet, blant annet inkludering av husstanden til de ansatte i de helsefremmende tiltakene. Prosjektet har likevel vist at det er mulig å gjennomføre helsefremmede prosjekter på en arbeidsplass, og at det har positive resultater for ansattes helse.

LHL har utviklet en modell for helsefremmede tiltak i en bedrift som er gjennomførbar og som kan vise til gode resultater.  Det er derfor et ønske at dette prosjektet kan være en inspirasjon til andre bedrifter som ønsker å fokusere på en helsefremmende arbeidsplass –og ikke minst – at det er mulig å få til.

 

Last ned sluttrapport