Hopp direkte til innhold

Ut av isolasjonen (2013)

Formålet med prosjektet er å skape aktivitetstilbud som bidrar til å bryte en isolert tilværelse og fremme inkludering og mestring for utsatte grupper.

Prosjektleder: Hildur Lund, LHL Steigen

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2014.

Et samarbeid mellom LHL Steigen og Steigen Frivillighetssentral om å legge til rette for aktiviteter som kan fremme helse, forebygge isolasjon og sykdomsutvikling hos utsatte grupper.

Steigen kommune har mange eldre innbyggere, mange arbeidsledige og mange unge uføretrygdede. Det er også mange flyktninger og innvandrere i kommunen. Det offentlige transporttilbudet er dårlig, og med lange avstander er det nødvendig å samordne aktiviteter og lage en skyssordning.