Hopp direkte til innhold

Akutt koronarsyndrom (2011)

Diagnostisk og terapautisk stratifisering av akutt koronarsykdom.

Prosjektleder: Sigve Karlsen, Sørlandet sykehus, Arendal

Status: Avsluttet

Varighet: 2012 - 2014

Hovedveileder: Thor Edvardsen, OUS, Rikshospitalet.