Hopp direkte til innhold

Effektiv hjerterehabilitering (2003)

Dette prosjektet ble gjennomført av NTNU i samarbeid med Røros Rehabiliteringssenter. En skulle finne ut om rehabilitering poliklinisk eller fire ukers rehabiliteringssopphold er mest effektivt og hensiktsmessig i forhold til helseeffekt for pasienten.

Prosjektleder: Trine Tegdan Moholdt, NTNU

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2008

Hovedveileder: Stig Slørdahl, NTNU.

Trine Tegdan Moholdt disputerte 17. mars 2010 i klinisk medisin ved NTNU, Det medisinske fakultet. Avhandlingens tittel er: "Aerobic exercise in coronary heart disease." NTNU i Trondheim, Det medisinske fakultet, ISBN 978-82-471-2001-1.

Avhandlingen er tilgjengelig her.

Bakgrunn

Fysisk inaktivitet er en risikofaktor for koronar hjertesykdom (CHD). Friske personer som er fysisk aktive har både lavere dødelighet totalt og lavere dødelighet av CHD sammenlignet med personer som ikke er fysisk aktive. Det finnes mindre data på assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og dødelighet blant personer med allerede etablert CHD, men det ser ut til at fysisk aktivitet er forbundet med redusert dødelighet også her.

Det er fortsatt en del ubesvarte spørsmål om denne assosiasjonen blant personer med CHD, spesielt i forhold til hvor mye og hvor intens fysisk aktivitet som skal til for å redusere dødeligheten.

Artikkel I

Med data fra en stor befolkningsundersøkelse, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT-1), undersøkte vi assosiasjonen mellom fysisk aktivitet og dødelighet blant 2137 menn og 1367 kvinner med CHD.

Sammenlignet med referansekategorien (ingen aktivitet), var trening en gang i uka assosiert med redusert dødelighet hos begge kjønn. Personer som trente mer enn en gang i uka hadde ytterligere reduksjon i dødelighet, og trening med moderat eller høy intensitet ga større reduksjon enn trening med lav intensitet. 

Artikkel II

Siden kondisjon målt som oksygenopptak er en sterk prediktor for død hos hjertepasienter, bør man finne effektive måter å øke kondisjonen blant CHD-pasienter. Vi undersøkte betydningen av treningsintensitet i to kliniske forsøk. 59 koronar bypass-opererte (CABG) pasienter ble tilfeldig fordelt til enten intervalltrening (AIT) på 90 % av maksimal hjertefrekvens, eller moderat kontinuerlig trening på 70 % av maksimal hjertefrekvens, fem dager i uka i fire uker ved et rehabiliteringssenter.

Oksygenopptaket økte signifikant i begge grupper etter treningsperioden, men det var ingen forskjell mellom gruppene. Etter seks måneders hjemmetrening hadde bare AIT en fortsatt økning i oksygenopptak.

Artikkel III

89 pasienter med hjerteinfarkt (MI) ble tilfeldig fordelt til AIT på tredemølle ved 90 % av maksimal hjertefrekvens, eller til gruppetrening gitt som standard behandling, ved tre norske sykehus.

Maksimalt oksygenopptak økte signifikant mer etter AIT på tredemølle enn etter gruppetrening. De som trente på tredemølle hadde høyere treningsintensitet enn de i gruppetrening. Blodårefunksjon økte signifikant i begge gruppene. Livskvalitet økte signifikant etter trening hos både CABG- og MI-pasientene.