Hopp direkte til innhold

Ernæring og transplantasjon (2006)

En undersøkelse av beinskjørhet etter transplantasjon.

Prosjektleder: Liv Førli

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2007 – 2009, postdoc 

Steroider fremmer tap av beinmasse. Vitamin K reduserer vanligvis steroidindusert tap av beinmasse. Man ville undersøke om ekstra tilskudd av vitamin K vil redusere beinskjørheten. Samtidig ville en også undersøke årsakssammenhenger for uønsket vektoppgang etter transplantasjon.

En randomisert kontrollert studie.

Sammendrag

Bakgrunn og hensikt

Etter organtransplantasjon er det betydelig økt risiko for benskjørhet og uønsket vektoppgang som har negativ påvirkning på livskvalitet og sykelighet. Hensikten i denne studien var å følge pasientene i et år etter transplantasjonen og undersøke om kosttilskudd med vitamin K kunne motvirke redusert benhelse og finne mulige forklaringer på vektutvikling etter lunge- og hjertetransplantasjon.

Resultat

Ett år med kosttilskudd av vitamin K2 sammenlignet med narretilskudd antyder en fordelaktig virkning på bentilstanden i ryggen. Vitamin D status var lav og resultatene tyder på at behovet for vitamin D ble høyere enn forventet ved bruk av vitamin K2.

Etter transplantasjonen økte innholdet av det energiregulerende hormonet leptin i blodet, spesielt hos lungepasientene og hadde positiv sammenheng med kroppsmasseindeks. Energiinntaket hadde sammenheng med kroppsmasseindeks før transplantasjon, to måneder etter transplantasjon, men ikke 12 måneder etter.

Allikevel gikk lungepasientene opp i vekt selv om ikke energiinntaket samsvarte og hjertepasientene responderte ikke som i normale tilstander på økt leptininnhold i blodet. Responsen hos hjertepasientene er tilsvarende det man kan se hos fete personer, men svært få av hjertepasientene i denne studien var fete. Hos alle pasientene økte andelen kroppsfett, mens andelen muskelmasse avtok.

Påvirkningen av hormonene leptin og adiponektin på muskelmasse endret seg fra før transplantasjonen til etter. Dette favoriserte en ugunstigere kroppssammensetning med mer fett og mindre muskler etter transplantasjonen.

Metabolsk syndrom, som er en samling av flere risikofaktorer for hjertekardiologisk sykelighet, hadde etter transplantasjonen sammenheng med større vektoppgang, men allikevel var ikke inntaket av energi høyere.

Vitenskapelig betydning

Dette er den første studien som viser at kosttilskudd med vitamin K2 kan bedre benhelse etter transplantasjon og den første som viser at energistoffskiftet er betydelig endret etter lunge- og hjertetransplantasjon.

Praktisk klinisk betydning

Studien viser at vitamin K2 kan bedre benhelse, men flere studier er nødvendig før en generell anbefaling av vitamin K2 behandling kan gis. Med hensyn til vektutvikling etter transplantasjon, kan resultatene være med å forklare den frustrasjonen adskillige pasienter uttrykker, at etter transplantasjonen er det ikke lenger samme samsvar mellom det som er spist og vektutvikling, som før de ble syke.

Publisert 29.01.2014

Publikasjoner

Artikler

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Gadeholt, G and Bjørtuft Ø. Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation. Transplantation (accepted for publication 2009, in press)

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Pripp AH and Bjørtuft Ø. Disturbed energy metabolism after lung and heart transplantation. Manus sendt til medarbeidere for gjennomgang. Publikasjonen av hovedhensikt 2 (Forstå mer om utvikling av uønsket vektoppgang) og bihensikt (Evaluere oppfølging av kostråd til hjertetransplanterte og utvikling av kardiovaskulære risikofaktorer) inngår i dette manuskriptet.

Artikler ut over det som inngår i postdokto-prosjektet

Førli L, Bjortuft Ø, Boe J. Vitamin D status in relation to nutritional depletion and muscle function in patients with advanced pulmonary disease. Ex Lung Res 2009, 35: 524-538.

Abstract presentasjoner

Førli L, Bolleslev J, Simonsen S, Bjørtuft Ø. Weight change during the first year after heart and lung transplantation. 9th Nordic Nutrition Conference, København 1-4 juni 2008.

Førli L, Bolleslev J, Simonsen S, Isaksen G, Godang K, Bjørtuft Ø. Metabolic syndrome and adiponectin after heart and lung transplantation. 30th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. 13-16 sept. 2008, Firenze, Italia.

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen G, Kvamsdal K, Godang K, Gadeholt, G and Bjørtuft Ø. The effect of vitamin K2 supplement and bone status after lung and heart transplantation. Årsmøte i Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) 15 jan. 2009.

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen G, Kvamsdal K, Godang K, Gadeholt, G and Bjørtuft Ø. Double blind, vitamin K2/placebo supplementation after lung and heart transplantation. Klinisk ernæringsfysiologers forening Faglig seminar 5 mars 2009.

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K and Bjørtuft Ø. Leptin and energy intake after lung and heart transplantation. 31th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. 29-31 aug. 2009, Wien, Østerrike.

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Gadeholt, G and Bjørtuft Ø. Dietary vitamin K2 supplement improves bone status after lung and heart transplantation. 31th ESPEN congress, The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. 29-31 aug. 2009, Wien, Østerrike. Kåret til en av de tre beste abstract av 470 aksepterte abstract. Muntlig presentasjon. Se Norsk selskap for klinisk ernæring hjemmeside: nske.no

Førli L, Bollerslev J, Simonsen S, Isaksen GA, Kvamsdal KE, Godang K, Pripp AH and Bjørtuft Ø. Disturbed energy metabolism after lung and heart transplantation. Årsmøte i Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) 14 jan. 2010.
Foredrag.

I tillegg er det holdt 4 foredrag for grupper utenom sykehuset.