Hopp direkte til innhold

Folat og hjerte-karsykdommer (1998)

Effekter av folat og homocystein på cellulært oksidativt stress og endotelcelledysfunksjon relatert til aterosklerose.

Prosjektleder: Kirsten B. Holven, Lipidklinikken MSD/Kardiovaskulært Forskningssenter

Status: Avsluttet

Varighet: 1999 - 2001

Veiledere: Marit S. Nenseter/Leiv Ose, Lipidklinikken MSD/Kardiovaskulært Forskningssenter.

Bakgrunn

Forhøyet plasmakonsentrasjon av homocystein er en uavhengig risikofaktor for hjerte/karsykdom. I de siste årene er det i en rekke studier funnet at det er en sammenheng mellom konsentrasjonen av folat og risikoen for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag. Supplementering av kosten med folsyre har vist seg å redusere høye plasma homocysteinkonsentrasjoner, og kan derved tenkes å redusere risikoen for hjerte/karsykdommer.

Resultater

I. Endotelial dysfunksjon

En konsekvens av homocystein kan være fremming av endotel-skade, som igjen fører til redusert frigjøring av nitrogen monooxid (NO). I vår intervenssjonsstudie, hvor pasienter med hyperhomocysteinemi (plasma konsentrasjon >15 µmol/L) inntok folsyre i 1 år, fant vi at pasienter med hyperhomocysteinemi har lave konsentrasjoner denne markøren sammenlignet med friske kontrollpersoner har, og at de samtidig har en svekket funksjon av endotelceller. Videre fant vi at folsyrebehandling i 6 uker signifikant forbedret disse parametrene. Vi fant videre at hyperhomocysteinemipasientene har høyere nivåer av et stoff som hemmer funksjonen til nitrogen monooxid (publikasjon 1 og 4).

II. Inflammasjon

Vi fant at perifere blodceller fra pasienter med hyperhomocysteinemi hadde signifikant høyere nivå av en reseptor for oksidert low density lipoprotein (oxLDL) enn friske matchede kontroller, samtidig som de frigjorde mer betennelse-fremmende stoffer og stoffer som øker ustabiliteten til aterosklerotiske plakk etter stimulering med oxLDL, og at disse funnene ble normalisert etter folsyrebehandling (publikasjon 3, 5 og 7).

Vitenskapelig betydning

Homocystein er en uavhengig risikofaktor for hjerte/karsykdom, men det vites ikke om det er en kausal sammenheng mellom homocystein og hjerte/karsykdom. Prosjektet har gitt viktig informasjon om mulige mekanismer for homocysteins aterogene effekt, med spesiell fokus på inflammasjon og trombose, og på effekt av folsyrebehandling på markører for inflammasjon og trombose.

Publisert 22.01.2014  Oppdatert 25.04.2014

Publikasjoner

Holven K.B., Holm T, Aukrust P, Christensen B., Kjekshus J., Andreassen A.K., Gullestad L., Hagve T.A., Svilaas A., Ose L., and Nenseter M.S. Effect of folic acid treatment on endothelium-dependent vasodilation and nitric oxide-derived end products in hyperhomocysteinemic subjects. Am J. Med. 110;536-542. 2001.

Nenseter MS., Holven KB. Holdepunkter for homocystein som en uavhengig risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Vedlegg til Tidsskrift for den Norske Legeforeningen. Hjerte- og karsykdommer i praksis. 2001;2:1-4.

Holven KB, Aukrust P, Holm T, Ose L, Nenseter MS. Folic Acid Treatment Reduces Chemokine Release from Peripheral Blood Mononuclear Cells in Hyperhomocysteinemic subjects. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1;22:699-703. 2002.

Holven KB, Haugstad T, Holm T., Aukrust P, Ose L, Nenseter MS. Folic acid treatment reduces elevated plasma levels of asymmetric dimethylarginine in hyperhomocysteinemic subjects. Brit J. Nutrition. 2003:89;359-363.

Holven KB, Schultz HB. Halvorsen B., Aukrust P., Ose L. and Nenseter MS. Enhanced Expression of Lectin-Like Oxidized LDL Receptor-1 in Peripheral Blood Mononuclear cells of Hyperhomocysteinemic subjects; Effect of Folic Acid Treatment. In Press J. Nutr.

Blomhoff S, Holven KB, Brosstad F, Ose L, and Nenseter MS. If Psycological Factors influence Cardiovascular Disease: which Factors are Important and How do They Interact? In Press. J. Thrombosis and Haemostasis.

Holven KB, Halvorsen B., Schultz HB., Aukrust P., Ose L., and Nenseter MS. Expression of Matrix Metalloproteinase-9 in Blood Mononuclear Cells of Hyperhomocysteinemic Subjects. Eur J. Clin Invest. 2003:33;555-560.