Hopp direkte til innhold

Fosterlivet og lungesykdommer (2004)

Starter utvikling av lungesykdommer i fosterlivet? Formålet med prosjektet var å undersøke innvirkning av bl.a. for tidlig fødte og utvikling av lunger.

Prosjektleder: Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Status: Avsluttet

Varighet: 2005 - 2008

Hovedveileder: Per Nafstad, Folkehelseinstituttet.

Siri Eldevik Håberg disputerte 4. nov. 2008  for Phd-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Early life exposures and respiratory health in infancy".

Bakgrunn

Sykdom og symptomer fra luftveiene er vanlig blant små barn, og fortsatt er ufullstendig kunnskap om hvilke faktorer som påvirker risikoen for å få luftveissykdom og luftveissymptomer.

Målsetting og metode

Dette prosjektet har brukt data fra Nasjonalt folkehelseinsitutts store mor- og barnundersøkelse til å undersøke om faktorer i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barnets risiko for utvikling av luftveisplager, nedre luftveisinfeksjoner og ørebetennelser frem til 18 måneders alder.

Den norske mor- og barnstudien er en studie der over 100 000 gravide kvinner er inkludert. Spørreskjemadata fra cirka 30 000 barn ble brukt til å studere sammenhenger mellom luftveissykdom og et utvalg faktorer i svangerskapet og de første levemånedene.

Resultater

Prosjektetet ledet frem til doktoravhandlingen Early life exposures and respiratory health in infancy. Avhandlingen støtter teorier på at faktorer i fosterlivet og like etter fødsel kan ha betydning for barnets risiko for nedre luftveisinfeksjoner, ørebetennelser og symptomer fra luftveiene.

Studien fant at mors røyking i svangerskapet økte risikoen for nedre luftveisinfeksjoner, plager fra luftveiene og ørebetennelser. Passiv røyking etter fødsel viste også en sammenheng med luftveisplager. Lav fødselsvekt og for tidlig fødsel var forbundet med økt risiko for luftveissykdom.

Andre faktorer i svangerskapet, som mors kroppsmasseindeks og inntak av folattilskudd ble også undersøkt. En høy kroppsmasseindeks hos mor var forbundet med symptomer fra luftveiene hos barna og støtter teorier på at mors fedme under svangerskapet kan påvirke barnet i forsterlivet.

Folattilskudd i svangerskapet viste en svak sammenheng med luftveisplager og nedre luftveisinfeksjoner hos barna, og støtter teorier på at inntak av spesielle næringsstoffer kan påvirke aktivitet av gener eller biokjemiske prosesser som kan ha betydning for barnas risiko for sykdom og plager fra luftveiene.

Vitenskapelig betydning og videre planer

Studien bidrar til økt forståelse for at faktorer i svangerskap og tidlig barndom kan påvirke riskoen for luftveissykdom. Videre forskning på betydningen av fedme hos mor under graviditeten og mulige effekter av folat-tilskudd er nødvendig. Håberg fortsetter med videre studier av barns risikofaktorer for luftveissykdom.

Publisert 28.01.2014

Publikasjoner

Avhandling

Early life exposures and respiratory health in infancy. Universitetet i Oslo. Unipub 2008.

Artikler

Siri E. Håberg, Hein Stigum, Wenche Nystad, and Per Nafstad. Effects of Pre- and Postnatal Exposure to Parental Smoking on Early Childhood Respiratory Health. Am J Epidemiol. 2007 Sep 15;166(6):679-86.

Siri E. Håberg, Yngvild E. Bentdal, Hein Stigum, Wenche Nystad, Kari J. Kværner, Stephanie London, Per Nafstad. Pre- and Postnatal Parental Smoking and Acute Otitis Media in Early Childhood, Acta Paediatrica Volume 99, Issue 1, pages 99–105, January 2010

Siri E Håberg, Hein Stigum, Stephanie J London, Wenche Nystad, Per Nafstad. Maternal Obesity in Pregnancy and Respiratory Health in Early Childhood. In press. Paediatric and perinatal epidemiology (2009) Volume: 23, Issue: 4, Pages: 352-362

Siri E. Håberg, Stephanie London, Hein Stigum, Per Nafstad, Wenche Nystad. Folic Acid Supplements in Pregnancy and Early Childhood Respiratory Health. In press.

Archives of Disease in Childhood.

Yngvild E. Bentdal, Siri E. Håberg, Gunnhild Karevold, Hein Stigum, Per Nafstad, Kari J. Kværner. Acute Otitis Media in Early Life: Preterm Birth and Low Birth Weight. In press. Journal of Pediatrics.