Hopp direkte til innhold

Kjernereseptorer og inflammasjon (2003)

Betydningen av kjernereseptorene LXR og PPAR for inflammasjon hos pasienter med økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

Prosjektleder: Kirsten B. Holven, Rikshospitalet, Lipidklinikken / Institutt for indremedisinsk forskn.

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2006

Bakgrunn

Til tross for at færre dør av hjerte- og karsykdom i dag enn for 20 år siden, er det fortsatt dødsårsak nummer en i Norge. Vi ønsker å forstå mer av de grunnleggende mekanismene for de utallige prosesser som er av betydning for utviklingen av aterosklerose og hjerte- og karsykdom. For å kunne tilby en mest mulig skreddersydd behandling vil det være viktig å kjenne til individuelle forskjeller hos personer med samme sykdom.

Både fettstoffene og betennelsesstoffene i blodet synes å være viktige faktorer i utvikling av sykdom. Når fett lagres i blodårene blir veggene ruglete, ujevne og det kan dannes små rifter og sår. Denne irritasjonen fører til at området blir betent, og celler i og omkring åreveggen skiller ut ulike betennelsessubstanser til blodbanen.

Det overordnede mål med våre prosjekter er derfor å skaffe ny kunnskap om nettopp denne sammenhengen ved å studere faktorer som er viktig i denne prosessen. Dersom vi kan finne nye faktorer som kan påvirke sykdomsforløpet hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom, kan det åpne opp for en mer individuelt basert behandling som kan være med å hemme eller forsinke progresjon av sykdom.

Formål

Formålet med dette prosjektet var å studere om pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom har forhøyede nivåer av betennelsesstoffer i blodet og om disse stoffene er viktig for sykdomsutvikling.

Metode

Vi målte nivået av fettstoffer og utvalgte betennelsesstoffer i blodet. Vi målte også hvordan forskjellige immunceller fra pasienter reagerte på forskjellige ugunstige faktorer.

Resultater

Vi har vist at en sannsynlig ugunstig konsekvens av å ha forhøyede nivåer av et stoff som heter homocystein i blodet, er at disse pasienter har økte nivåer av betennelsesstoffer i blodet. Våre resultater tyder også på at høyt nivå av homocystein fører til at fettopphopningene i åreveggen blir mer ustabile og øker risikoen for at disse pasientene får hjerteinfarkt.

Vi har også vist at barn med arvelig høyt kolesterol har økte nivåer av disse betennelsesstoffene, noe som tyder på at denne prosessen starter veldig tidlig. 

De beskrevne studier har gitt viktig informasjon om sammenhengen mellom betennelsesstoffer og forhøyede nivåer av fettstoffer (kolesterol) og/eller homocystein i blodet som vil kunne bidra til å åpne opp for nye behandlingsmetoder for disse pasientene. Prosjektet representerer et tverrfaglig samarbeid

 

Publisert 28.01.2014

Publikasjoner

1. Holven KB, Aukrust P, Retterstøl K, Hagve TA, Mørkrid L, Ose L, and Nenseter MS. Increased levels of high-sensitivity C-reactive protein and interleukin-6 in hyperhomocysteinemic subjects. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66:45-54.

2. Holven K.B., Halvorsen B., Bjerkeli V., Damås J.K, Retterstøl K., Mørkrid L., Ose L., Aukrust P., Nenseter M.S. Impaired Inhibitory Effect of Interleukin-10 on the Balance between Matrix Metalloproteinase-9 and its Inhibitor in Mononuclear Cells from Hyperhomocysteinemic Subjects. Stroke. 2006;37:1731-6.

3. Holven K.B., Aukrust P.,Pedersen T.M., Ose L., Nenseter M.S. Enhanced platelet activation in hyperhomocysteinemic individuals. J Thromb Haemost. 2007;5:193-5.

4. Holven KB, Damås JK, Yndestad A, Wæhre T, Ueland T, Heggelund L, Semb AG Frøland SS, Ose L, , Nenseter MS, Aukrust P.Chemokines in children with heterozygous hypercholesterolemia- selective upregulation of RANTES. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2006:1;200-5 .

5. Balstad T, Holven KB, Ottestad I, Otterdal K, Myhre AM, Ose L, og Nenster MS. Altered Composition and Function of High Density Lipoprotein-3 in subjects with Familial Hypercholesterolemia. Clin Chim Acta. 2005:359;171-8.

6. Ottestad I.O, Halvorsen B, Balstad T.R, Otterdal K., Borge G.I., Brosstad F., Myhre A.M., Ose L., Nenseter M.S., and Holven K.B. Triglyceride-rich HDL3 from Patients with Familial Hypercholesterolemia are Less Able to Inhibit Cytokine Release and to Promote Cholesterol Efflux. J Nutr. 2006;136:877-881.