Hopp direkte til innhold

Kols og hvileløs søvn (2008)

En undersøkelse av kolspasienter i ulike sykdomsstadier for å se på endringer i blodgasser og søvnmønster og på pusteforstyrrelser under spontansøvn og søvn påvirket av sederende midler og oksygen.

Prosjektleder: Nils Henrik Holmedahl, Glittreklinikken

Status: Avsluttet

Varighet: 2009 - 2011

Hovedveileder: Jon Andrew Hardie, Haukeland Universitetssykehus.

Status, februar 2012

Holmedahl har nå gjennomført cirka 250 polysomnografier (søvnundersøkelser) med transkutan CO2-måling, om lag 120 24-timers EKG målinger (hjerterytmeundersøkelse), cirka 120 målinger av ekspiratorisk luftstrømsbegrensing (EFL) med to ulike målemetoder (NEP og IOS), samt en rekke blodprøver, pusteprøver og spørreskjemaundersøkelser av pasienter med kols i ulike stadier av sykdommen.

Resultater fra det omfattende datamaterialet bearbeides nå for statistisk analyse. Dette gjøres dels ved Glittreklinikken i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespirator/Universitetet i Bergen, og dels ved Ahus/Universitetet i Oslo. Deler av søvnundersøkelsene analyseres av en ekstern samarbeidspartner som har hatt behov for mer tid enn opprinnelig planlagt, og prosjektet er derfor ca 3/4 år forsinket.

Analyse/statistiske funn i EKG og blodprøver er straks ferdige (ved Ahus) og de første resultatene fra søvnundersøkelsene forventes ferdige rett over påske (Glittre). Første artikkel forventes klar for publikasjon i løpet av sommeren 2012.

I 2011 presenterte Holmedahl en poster om NEP-målinger ved ATSs lungemedisinske kongress i Denver, USA, og holdt et lite foredrag om måling av transkutan CO2 ved ERS-kongressen i Amsterdam, Holland.

Publisert 29.01.2014

Publikasjoner

Originalartikler

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Sleep hypoventilation and daytime hypercapnia in stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 92: 265 - 275 (2014) doi: 10.2147/COPD.S57576 | Pubmed: 24600219

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Alcohol at bedtime induces minor changes in sleep-stages and blood gases in stable chronic obstructive pulmonary disease. Sleep and Breathing 19: 307 - 314 (2014) doi: 10.1007/s11325-014-1020-y | Pubmed: 24935686.

Ellingsen I, Holmedahl NH. Has excessive dynamic airway collapse (EDAC) any impact on dynamic pumonary function tests? Journal of Bronchology and Interventional Pulmonology 21: 40 - 46 (2014) doi: 10.1097/LBR.0000000000000040 | Pubmed: 24419185.

Holmedahl NH, Øverland B, Fondenes O, Ellingsen I, Hardie JA. Zopiclone effects on breathing at sleep in stable chronic obstructive pulmonary disease. Sleep and Breathing Dec 13 (2014) doi: 10.1007/s11325-014-1084-8 | Pubmed: 25501294.

Søyseth V, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Høiset AD, Hagve TA, Einvik G, Omland T. Acute exacerbation of COPD is associated with four-fold elevation of cardiac troponin T. Heart 99: 122 - 126 (2013) doi: 10.1136/heartjnl-2012-302685 | Pubmed: 23024006.

Kongressbidrag

Neukamm A, Søyseth V, Einvik G, Holmedahl NH, Kononova N, Gjørven AB, Høiseth AD, Omland T. High-sensitivity cardiac troponin T is associated with future exacerbations of COPD. Nordic Lung Congress Oslo (2015).

Neukamm A, Kononova N, Einvik G, Søyseth V, Holmedahl NH, Høiseth AD, Omland T. High-Sensitivity Cardiac Troponin T is Associated with Increased Mortality in patients with stable Chronic Obstructive Pulmonary Disease. ERS Annual Congress Amsterdam (2015).

Einvik G, Bhatnagar R, Holmedahl NH, Neukamm A, Søyseth V. Hypercapnea is associated with cardiac arrhythmias in chronic obstructive pulmonary disease (COPD). ERS Annual Congress Amsterdam (2015).

Neukamm A, Søyseth V, Einvik G, Holmedahl NH, Kononova N, Berg AM, Høiseth AD, Omland T. High-sensitivity cardiac troponin T  is associated with future exacerbation of COPD. Nordic Lung Congress Oslo: poster (2015).

Holmedahl NH, Ellingsen I, Fondenes O, Hardie JA. Agreement between measurement of expiratory flow limitation (EFL) by Impulse Oscillometry (IOS) and negative expiratory pressure (NEP). American Thoracic Society Annual Congress Denver (2011).

Holmedahl NH, Hardie JA, Fondenes O, Ellingsen I. Transcutaneous measurement of pCO2 (ptcCO2): Time delay from change in alveolar pCO2 to first response in ptcCO2ERS Annual Congress Amsterdam: oral presentation (2011).