Hopp direkte til innhold

Kondisjon og lungefunksjon (2014)

Studien skal undersøke lungefunksjonens betydning for oksygenopptaket (kondisjonen) hos friske, ved tungpust, ved kols og ved hjertesykdom.

Prosjektleder: Øystein Rasch-Halvorsen, Institutt for sirkulasjon- og bildediagnostikk, NTNU

Status: Avsluttet

Varighet: 2015 - 2017

Hovedveileder: Prof. dr. med. Sigurd Loe Steinshamn, Institutt for sirkulasjon- og bildediagnostikk, NTNU

I studien vil man benytte materiale fra befolkningsstudien i Nord-Trøndelag (HUNT 3) og et stort pasientmateriale fra en spesialistpraksis i Telemark. Ved å kartlegge lungefunksjonens betydning for oksygenopptaket i nevnte grupper kan man identifisere risikopersoner med lavt oksygenopptak og særskilt behov for rehabiliteringstiltak; primært trening, men også røykeslutt og kostholdsråd.