Hopp direkte til innhold

Koronar kirurgi - verdi av shunt (2003)

Hensikten med studien var å evaluere mulige forbedringer innen bypasskirurgi.

Prosjektleder: Stipendiat Jacob Bergsland, Rikshospitalet

Status: Avsluttet

Varighet: 2004 - 2006

Hovedveileder: Erik Fosse; Rikshospitalet.

Jacob Bergsland disputerte 7. februar 2011  for graden ph.d. (philosophiae doctor) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo med avhandlingen: "Safe introduction and quality control of new methods in coronary surgery".

Bakgrunn

Kvalitetssikring av kirurgiske prosedyrer er vesentlig i medisinsk behandling. Teknologisk utvikling går raskere og nye metoder introduseres for å forbedre behandlingen og gjøre den mindre invasiv. Nyutvikling bør kvalitetssikres for å beskytte pasientenes og samfunnets interesser siden nye metoder ikke nødvendigvis er bedre enn eksisterende, og kommersielle interesser kan overskygge studiedesign og statistisk analyse. Nye medisinske prosedyrer og teknologi må gjennomgå vitenskapelig verifiserbar evaluering.

Målsetting

Studien “Koronar-kirurgi verdi av shunt” er en del av doktorgradsarbeidet : “Sikker introduksjon av nye metoder i koronar-kirurgi”. Hensikten med studien var i likhet med de andre studiene i doktorgraden å evaluere mulige forbedringer innen bypasskirurgi.

Metode, gjennomføring og resultater

  1. De to første publikasjonene (1, 2) i doktorgraden benyttet databasene fra New York State til å sammenligne resultatene av koronarkirurgi med og uten hjerte-lungemaskin. Publikasjonene demonstrerte forbedrede resultater når det ikke ble brukt slik maskin. Forbedring i resultatene var særlig uttalt for pasienter med høy risiko og dem som trengte ny operasjon etter å gjennomgått koronar operasjon tidligere.

  2. De to neste publikasjonene (3, 4) beskrev resultatene av koronar bypass operasjon utført med stiftemaskin brukt til å feste nye årer til aorta uten bruk av sting. Metoden ble promotert av industrien. De studiene som ble utført som del av denne doktorgraden, viste at årer festet med stiftemaskin ble tilstoppet langt oftere enn årer festet på “gammeldags” måte. Publiseringen av disse dataene bidro til at denne typen stiftemaskin ble fjernet fra markedet.

  3. Den siste publikasjonen (5) tok for seg bruk av shunt under koronar bypass-operasjon. En shunt brukes til å føre blod forbi det stedet hvor det legges bypass. Hvis man ikke bruker shunt må blodåren klemmes av, og hjertemuskelen vil kunne skades pga. mangel på oksygen og næringsstoffer. Denne kontrollerte studien, som ble en vesentlig del av doktorgraden, demonstrerte verdien av shunt  i koronarkirurgi utført uten hjerte-lungemaskin.

Videre planer

Kvalitetssikring av kirurgiske prosedyrer er av stor betydning for helsevesenet, for å sikre befolkningen best mulig resultat. Nye behandlingsmetoder må vurderes ved bruk av kontrollerte kliniske studier utført av velrennomerte og kommersielt uavhengige institusjoner. Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus planlegger å fortsette utvikling og kvalitetssikring av nye kirurgiske og intervensjonelle prosedyrer.

 

 

Publisert 28.01.2014

Publikasjoner

Avhandling:

Bergsland Jacob: Safe introduction and quality control of new methods in coronary surgery. Universitetet i Oslo, 2010(ISBN: 978-82-8072-714-5) Bibsys

Artikler som inngår i avhandlingen:

1. Bergsland J, Hasnan S, Lewin AN, Bhayana J, Lajos TZ, Salerno TA. Coronary artery bypass grafting without cardiopulmonary bypass--an attractive alternative in high risk patients. Eur J Cardiothorac Surg. 1997 May;11(5):876-80.

2. Bergsland J, Hasnain S, Lajos TZ, Salerno TA. Elimination of cardiopulmonary bypass: a prime goal in reoperative coronary artery bypass surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 1998 Jul;14(1):59-62; discussion -3.

3. Bergsland J, Hol PK, Lingas PS, Lundblad R, Rein KA, Andersen R, et al. Intraoperative and intermediate-term angiographic results of coronary artery bypass surgery with Symmetry proximal anastomotic device. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2004 Nov;128(5):718-23.

4. Skjelland M, Bergsland J, Lundblad R, Lingaas PS, Rein KA, Halvorsen S, et al. Cerebral microembolization during off-pump coronary artery bypass surgery with the Symmetry aortic connector device. The Journal of thoracic and cardiovascular surgery. 2005 Dec;130(6):1581-5.

5. Bergsland J, Lingaas PS, Skulstad H, Hol PK, Halvorsen PS, Andersen R, et al. Intracoronary shunt prevents ischemia in off-pump coronary artery bypass surgery. The Annals of thoracic surgery. 2009 Jan;87(1):54-60.